Wat doet een endocrinoloog?

Endocrinologie is het vakgebied van de geneeskunde, dat zich bezig houdt met de chemische boodschappers van het lichaam, de hormonen, en de stofwisseling.

Een endocrinoloog onderzoekt en begeleidt patienten met complexe hormoon aandoeningen en stofwisselingsziekten, zoals diabetes mellitus, schildklierafwijkingen, metabole botziekten, hypofyse en bijnierproblemen, groei en geslachtsklieraandoeningen, vetstofwisselings- en voedingsproblemen, en (aangeboren) stofwisselingsstoornissen.

Verwijzing naar een endocrinoloog is aangewezen in geval van:

Diabetes
routine controle van personen met type 1 diabetes, iedere 3 tot 4 maanden, en type 2 diabetes, iedere 3 tot 6 maanden

Eerdere of meer frequente poliklinische follow-up bij:
instellen van behandeling met insuline
onvoldoende diabetes regulatie, met HbA1c > 2% boven de bovenste grenswaarde van normaal
onstabiele diabetes regulatie, gekarakteriseerd door frequente of ernstige hypoglycemieen, of hyperglycemische ontregeling
diabetische ketoacidose
hyperosmolair nonketotische ontregeling
complicaties ten gevolge van diabetes, zoals microalbuminurie, pijnlijke neuropathie, autonome neuropathie en/of retinopathie, voetproblematiek
vrouwen met diabetes, die zwanger zijn of zwanger willen worden
vrouwen, die een zwangerschapsdiabetes ontwikkelen
personen met diabetes mellitus, die intensieve insuline behandeling wensen
patienten die geschikt en gemotiveerd zijn om behandeld te worden met continue subcutane insuline infusie met behulp van een pompje.
perioperatieve begeleiding van personen met diabetes
personen met diabetes kunnen het beste via een team benadering worden begeleid, waarbij het team naast de endocrinoloog tenminste een diabetesverpleegkundige en een dietist omvat.

Schildklier-aandoeningen
onderzoek en behandeling van personen met (auto-immuun) hyperthyreoidie
onderzoek en behandeling van personen met (auto-immuun) hypothyreoidie
onderzoek en behandeling vanwege oogafwijkingen ten gevolge van een schildklierafwijking (bv. Z. van Graves)
patienten met een onbegrepen afwijking van schildklierhormoonwaarde of schildkliervorm of grootte
onderzoek, punctie, en behandeling van een schildklier nodus
patienten met schildkliercarcinoom
patienten met subacute thyreoiditis, of een pijnlijke of vergrote schildklier

Osteoporose en metabole botziekten
onderzoek en behandeling van patienten met osteoporose, inclusief steroid-geinduceerde osteopenie
stoornissen van de calcium huishouding, inclusief hyper- en hypoparathyreoidie, en nierstenen
stoornissen van het vitamine D metabolisme, inclusief osteomalacie
de ziekte van Paget
andere metabole botziekten

Hypofyse en bijnier aandoeningen
hypofyse en hypothalamus tumoren
de ziekte van Cushing, acromegalie, hyperprolactinemie en andere aandoeningen van de hypofyse en hypothalamus functie
hypopituitarisme
diabetes insipidus en SIADH
electrolyt stoornissen
bijniertumoren, inclusief feochromocytoom, adenoom, carcinoom, en het syndroom van Cushing en Conn
de ziekte van Addison
bijniersuppressie ten gevolge van langdurig steroid gebruik, inclusief perioperatieve begeleiding tijdens chronisch steroid gebruik
endocriene hypertensie
ectopische hormoonsecretie

Groei en gonadale afwijkingen
versnelde of abnormale groeisnelheid, groeistoornissen
vertraagde of te vroege puberteit
sexuele ambiguiteit
galactorroe
hormonaal veroorzaakte menstruatie stoornissen
congenitale bijnierhyperplasie, hirsutisme en virilisatie
gynecomastie

Lipid en voedings aandoeningen
personen met hypercholesterolemie / hyperlipidemie, primair familiair of secundair
(morbide) obesitas
hormonale complicaties geassocieerd met eet- en voedingsstoornissen, inclusief anorexia nervosa
onderzoek en behandeling van hypoglycemie

Aangeboren en verworven stofwisselingsstoornissen

Wanneer u vanwege een van deze problemen naar onze polikliniek verwezen wordt, informeer dan of u werkelijk een afspraak bij een internist-endocrinoloog heeft gekregen, of bij een arts die wordt gesuperviseerd door een endocrinoloog. U koopt immers ook geen brood bij de slager !?

L.U.: Jul 5, 2018