Behandeling radioactief jodium schildklierkanker

U heeft een schildklieroperatie ondergaan en krijgt nu aanvullend een behandeling met radioactief jodium. Met deze behandeling kan het schildklierweefsel dat de chirurg tijdens de operatie niet heeft kunnen verwijderen, worden opgespoord en behandeld.

Hiervoor is het noodzakelijk dat u wordt opgenomen op de jodium-therapieafdeling van het UMCG. Voorafgaand aan de behandeling wordt onderzocht of er voor u medisch bezwaren zijn tegen de behandeling.
De schildklier is het enige orgaan in het menselijke lichaam dat jodium opneemt. De rest van het lichaam neemt nauwelijks jodium op, dus ook nauwelijks het radioactieve jodium. Het radioactieve jodium dat niet wordt opgenomen verlaat via de urine het lichaam. Radioactief jodium werkt geleidelijk.
Deze folder probeert een antwoord te geven op uw eventuele vragen. Daarnaast kunt u contact opnemen met uw behandelend arts, de verpleegafdeling of de afdeling Nucleaire Geneeskunde voor aanvullende informatie. De telefoonnummers vindt u onderaan deze bladzijde.

Jodium en jodium 131
Het radioactief jodium dat voor deze behandeling wordt gebruikt heet jodium 131. Dit jodium zendt twee soorten straling uit. De ene soort zorgt voor bestraling van het schildklierweefsel dat na de operatie is achtergebleven. De omgeving van de schildklier en ander weefsel in het lichaam zullen van deze straling nauwelijks schade ondervinden. De andere soort straling is te vergelijken met röntgenstraling. Deze straling wordt ook door uw omgeving ontvangen. U wordt daarom behandeld in een speciale kamer, om de stralingsbelasting voor de omgeving zo laag mogelijk te houden.

Om te bepalen hoeveel radioactief jodium moet worden toegediend, vindt er eerst een onderzoek plaats naar de grootte en de plaats van het schildklierweefsel dat na de operatie is achtergebleven. Dit onderzoek bestaat uit het maken van een speciale foto, de zogenaamde scan, nadat u 3 dagen tevoren een speurdosis jodium 131 heeft ontvangen. Deze scan wordt gemaakt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Het jodiumbeperkt dieet
Voor een goede behandeling is het nodig dat u, gedurende één week vóór opname in het UMCG, een jodiumbeperkt dieet gebruikt: dat bevordert de opname van radioactief jodium. Er zijn voedingsmiddelen die van nature veel jodium bevatten. Daarnaast wordt er soms bij de fabrieksmatige bereiding van producten gejodeerd zout toegevoegd. Informatie over het jodiumbeperkt dieet vindt u in een aparte brochure.

Medicijnen
Als u cytomel gebruikt, dan moet u dit twee weken vóór het eerste onderzoek in het UMCG stoppen.

Zwangerschap
Als u zwanger bent kunt u niet behandeld worden. Daarom wordt bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd op de opnamedag een zwangerschapstest gedaan. Pas als bekend is dat u niet zwanger bent, wordt u behandeld. Het is gewenst dat u tenminste een half jaar na de laatste behandeling met radioactief jodium niet zwanger raakt. Mannen wordt geadviseerd gedurende een half jaar na de laatste behandeling geen kinderen te verwekken. Vragen over zwangerschap en methodes om zwangerschap te voorkomen, kunt u bespreken met uw behandelend arts.
Duur van de opname
U krijgt het jodium 131 toegediend in de vorm van een capsule, zodat het wordt opgenomen door het resterende schildklierweefsel. U merkt daar niets van. Het jodium dat niet door het schildklierweefsel is opgenomen, verlaat het lichaam via de urine. Dit gebeurt voor een groot deel binnen één tot twee dagen. Uw urine is dan radioactief. Dit vraagt om een aantal voorzorgsmaatregelen; om morsen met urine te voorkomen krijgt u van de verpleegkundige dames- of herenverband. De verpleegkundige geeft u hierover informatie.
Het jodium dat wel door het resterende schildklierweefsel is opgenomen, verlaat uw lichaam veel langzamer. Vooraf kan alleen een globale schatting worden gegeven over de duur van uw verblijf, maar meestal is een periode van 3 x 24 uur voldoende Ruim drinken (tenminste 1 liter per dag) van water, thee etcetera. bevordert de uitscheiding van radioactief jodium met de urine.
Radioactief jodium wordt ook een beetje in de speekselklieren opgenomen; gebruik van zuurtjes stimuleert de speekselproductie en daarmee ook de uitscheiding van radioactief jodium uit de speekselklieren. Zuurtjes zijn op de therapieafdeling aanwezig.

De therapiekamer (Jodiumsuite)
Tijdens uw opname verblijft u in een kamer met extra dikke wanden. Deze wanden laten geen straling door. De jodiumsuites, vier in totaal, hebben elk eigen sanitair. Er is een gemeenschappelijk dagverblijf met een keuken voor het zetten van thee en dergelijke. Alle kamers zijn voorzien van televisie, radio en telefoon. U kunt gerust boeken, tijdschriften en dergelijke meenemen van huis en deze bij ontslag mee terug nemen. Gebruiksvoorwerpen worden in het algemeen niet besmet met radioactief jodium.
De patiënten in de suites mogen elkaar bezoeken.

Bezoek
Gedurende de eerste 24 uur mag u geen bezoek ontvangen. Daarna geldt per bezoeker een maximale bezoektijd van een half uur. Uit voorzorg mogen zwangere vrouwen of kinderen jonger dan 16 jaar niet op bezoek komen in de jodiumsuites. De verpleegkundige geeft het bezoek instructie voordat de suite wordt betreden. De verpleegkundige komt zelf slechts 3 x 5 minuten per dag in uw kamer.

Schoonmaken
Tijdens uw verblijf wordt uw kamer met het bijbehorende sanitair niet schoongemaakt, om de straling voor het huishoudelijk personeel zo laag mogelijk te houden. Het schoonmaken gebeurt nadat u de jodiumsuite heeft verlaten.

Weer naar huis
Voor ontslag wordt de hoeveelheid straling die nog in uw lichaam aanwezig is met een stralingsmeter gemeten. Wanneer de hoeveelheid straling beneden een door de overheid vastgestelde norm is, kunt u de jodiumsuite verlaten. Op dat moment is de hoeveelheid radioactief jodium in uw lichaam laag.
U kunt echter nog steeds in lichte mate andere personen aan straling blootstellen. Dit brengt geen direct gevaar voor uw omgeving met zich mee. Kleine kinderen zijn echter gevoelig voor straling. Speciale regels voor na de behandeling zijn daarom belangrijk. Deze kunt u lezen in de bijgevoegde patiënteninformatie getiteld (Adviezen en instructies na een jodiumbehandeling). Wij adviseren u deze adviezen en instructies zo goed mogelijk te volgen. De hoeveelheid straling voor anderen, en met name uw huisgenoten, zal op deze wijze beperkt blijven tot een aanvaardbaar niveau.
Bij ontslag krijgt u verdere uitleg over de medicijnen die u moet gebruiken. De uitslagen van bloedonderzoek en de planning van de verdere behandeling worden met u besproken. U krijgt een afspraak voor uw specialist op de polikliniek Endocrinologie.

Vragen
Wanneer u nog vragen heeft, bij voorbeeld over de radioactieve straling, kunt u van maandag t/m vrijdag (8.00 tot 16.45 uur) bellen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoon (050) 3613541. Ook kunt u bellen met de verpleegafdeling E4, telefoon (050) 3612395.
Wanneer u vragen heeft over uw polikliniekbezoek kunt u bellen met het poliklinieksecretariaat Endocrinologie, te bereiken van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, telefoon
(050) 3614697.

L.U.: Jul 7, 2009