Speciale poliklinieken

Sommige ziekenhuizen hebben voor ieder orgaan een aparte polikliniek. Zo zijn er snotter- en stotterpoli’s, schildklierpoli’s, bijnierpoli’s, etc. etc. Wij willen die versnippering tegengaan, en voeren onze patiëntenzorg zo geïntegreerd mogelijk uit. Dat is voor u helder en overzichtelijk. Onze specialisten doen spreekuur op twee locaties, enerzijds de Polikliniek Endocrinologie, in het hoofdgebouw van het UMCG, Fonteinstraat 17, en anderzijds het Diabetescentrum, Bouwdeel 50 (ingang 47 aan de Oostersingel).

Desalniettemin hebben wij voor bepaalde groepen patiënten specifieke voorzieningen, die de zorg zo efficiënt mogelijk maken. Zo worden bijna alle mensen met diabetes begeleid in het al genoemde Universitair Diabetescentrum. Alhier vindt u bijna alle hulpverleners en diensten die u voor uw zorg nodig hebt (endocrinoloog, diabetesverpleegkundige, diëtist, podotherapeut, pedicure, en ook de funduscamera, en zelfs een locatie van de bloedafname dienst) op één locatie. Op woensdag is er een speciaal (deel)spreekuur voor vrouwen met diabetes mellitus, die zwanger zijn of zwanger willen worden. Dit spreekuur wordt in nauwe samenwerking met de afdeling Gynaecologie en Verloskunde uitgevoerd door dr. G. van den Berg en dr. P. van Dijk. Op donderdagochtend is een speciaal spreekuur voor vrouwen, die tijdens de zwangerschap diabetes ontwikkelen.

Bovendien zijn er een aantal specifieke poliklinieken en spreekuren opgericht welke bedoeld zijn voor snelle en optimale zorg voor patiënten met specifieke problematiek.

1. Hypofyse en groeihormoon polikliniek
Wekelijks is er op de vrijdagmiddag een multidisciplinair hypofyse spreekuur, waar de endocrinoloog (
dr. G. van den Berg, dr. M.M. van der Klauw, en één van de arts-assistenten) en neurochirurg (dr. J. Kuijlen) gezamenlijk spreekuur doen. Dit is vooral voor patiënten met een hypofyseprobleem voorafgaande of vlak na operatie. Patiënten die met groeihormoon worden behandeld, worden naast de controles door hun eigen specialist jaarlijks gezien door een verpleegkundige in het kader van de registratie van de lange termijn effecten van groeihormoon. Dit spreekuur wordt wekelijks op donderdagochtend gehouden.

2. Polikliniekspreekuren voor metabole ziekten, osteoporose en overgewicht
Patiënten met (vaak aangeboren) metabole afwijkingen, of aandoeningen van de botstofwisseling, zoals osteoporose, kunnen worden verwezen naar een gespecialiseerde polikliniek. Dit spreekuur vindt plaats door dr. van der Klauw en prof. Wolffenbuttel. In incidentele situaties kan thuisbezoek plaatsvinden. Onderzoek en de behandeling van kinderen met een metabole ziekte vindt plaats in de afdeling Kindergeneeskunde, onder leiding van prof. dr. F.J. van Spronsen, dr. T. Derks en dr. C. Lubout.
Ook voor patiënten met ernstig overgewicht (obesitas) is een speciaal spreekuur ingericht. Van hieruit wordt nauw samengewerkt met o.a. de bariatrisch chirurgen van het Medisch Centrum Leeuwarden. Ook patiënten met endocriene problemen na een maagverkleining worden daar gezien. De obesitas polikliniek wordt geleid door dr. A.P. van Beek.

3. Fractuur en osteoporose polikliniek
In het UMCG is sinds eind juli 2003 een Fractuur en Osteoporosepolikliniek actief binnen de polikliniek Heelkunde. Deze polikliniek is bedoeld voor screening en nazorg van alle patiënten van 50 jaar en ouder, die op de centrale spoedopvang van het UMCG werden behandeld voor een fractuur.

LU: Dec 25, 2018

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close