Second opinion

Regelmatig worden patiënten naar onze polikliniek verwezen door hun huisarts of door een andere endocrinoloog voor een zgn. tweede mening (‘second opinion’).

Om een dergelijk consult succesvol te laten zijn, dient de verwijzende arts voor adequate informatie zorg te dragen. Dit is onder andere:
a. alle correspondentie van specialisten betreffende de klacht / reden van consultatie, tenminste over de voorgaande 5 jaar, en van langer tevoren indien relevant voor de vraagstelling.
b. afschriften van uitslagen van verricht laboratoriumonderzoek, ECG’s, etc.
c. de röntgenmap met alle gemaakte röntgenfoto’s, nucleaire scans, etc. (niet alleen de verslagen, maar ook de foto’s zelf!!)
d. andere documentatie die voor een adequate meningvorming van belang zijn, bijvoorbeeld een overzicht van medicijnen die worden gebruikt of recent zijn gebruikt; gegevens over de familie-geschiedenis, operatie-verslagen, verslagen van weefselonderzoek na een operatie, etc.

Dring er dus bij uw verwijzer op aan dat alle relevante informatie wordt opgestuurd. Nog te vaak komt het voor dat bv. de bloeduitslagen niet aanwezig zijn bij het consult, of de röntgenfoto’s. Eigenlijk kost u dat veel tijd, want u komt van ver, en vaak met hooggespannen verwachtingen, terwijl een consult waarbij belangrijke gegevens ontbreken altijd tot onvoldoende resultaat leidt. Wij moeten dan alsnog alle aanvullende gegevens opvragen, en tot onze stomme verbazing gebeurt het de laatste tijd steeds vaker dat we twee of drie keer naar een ander ziekenhuis moeten schrijven of faxen voordat de gegevens compleet zijn, of bijvoorbeeld de juiste foto’s worden opgestuurd. Om die reden worden afspraken pas gepland NADAT alle informatie is binnen gekomen.

L.U.: Nov 27, 2018

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close