Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie

Voor medisch specialisten, huisartsen en diabetesverpleegkundigen is het onafhankelijk wetenschappelijk NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR DIABETOLOGIE (NTD) beschikbaar.

Doel van dit tijdschrift is het verbreden van kennis op het gebied van de diabetologie in de breedste zin, door aandacht voor de onderhavige klinische en wetenschappelijke ontwikkelingen in de vorm van oorspronkelijke artikelen, casuïstische mededelingen, besprekingen van boeken of proefschriften, referaten van belangrijke internationale publicaties, ingezonden brieven en vragen aan de redactie.

De diabeteszorg maakt grote ontwikkelingen door. De inzichten in het belang van normoglycemie bij mensen met diabetes, voortgekomen uit studies als de DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) en de UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study), hebben enorme invloed gehad op de behandeling van alledag. Dit heeft geleid tot een verschuiving naar een intensievere insulinebehandeling, waaraan de nieuwe patiëntvriendelijke insuline toedieningsystemen zeer hebben bijgedragen. Met de komst van de insuline analogen zijn er nog meer mogelijkheden gekomen om een scherpere glucoseregulatie te bereiken, zonder een toename van hypoglycemieën. Ook binnen de behandeling van type 2 diabetes zijn verschuivingen gaande; onderzoek geeft het belang aan van de nadelige effecten van bloedglucose stijgingen na een maaltijd. De nieuwe generaties bloedglucose verlagende middelen met hun nieuwe aangrijpingsmechanismen zijn in potentie een belangrijke verbetering voor de behandeling van type 2 diabetes.

Diabeteszorg

De ontwikkelingen op het gebied van zelfcontrole hebben mensen geholpen om de regulatie van hun diabetes zelf ter hand te nemen. Zij dienen daarin te worden bijgestaan door een diabetesteam, dat tenminste bestaat uit een diabetesverpleegkundige, een diëtist en een arts (internist of huisarts). Deze personen moeten hen op hun soms wat moeilijke en hobbelige weg begeleiden. Al deze innovaties moeten er toe leiden dat iemand met diabetes een zo normaal mogelijk leven kan leiden, en dat de zo gevreesde late complicaties worden voorkomen. Diabetes is een multifactoriële ziekte die om een integrale behandeling vraagt.

Redactionele aandachtsvelden Hoewel het NTD de ontwikkelingen in de diabetologie in de breedste zin wil bijhouden, kent het tijdschrift een aantal specifieke aandachtspunten: 1. ontwikkelingen in de organisatie van de diabeteszorg 2. pathogenese en behandeling van diabetische complicaties 3. algemene behandelaspecten van diabetes 4. dieet en voeding 5. psychologische aspecten, educatie en ‘empowerment’

Het NTD staat open voor zowel basaal als klinisch wetenschappelijke bijdragen op dit gebied. Het is een Nederlandstalig onafhankelijk wetenschappelijk tijdschrift dat ruim aandacht besteedt aan ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek binnen Nederland, aan internationale studies en referaten, maar ook aan de praktische ontwikkelingen binnen de diabeteszorg en op medisch-maatschappelijk terrein. Publicaties uit het NTD worden regelmatig gebruikt bij nascholingen en symposia.

 

De redactie en redactieadviesraad zijn samengesteld uit vooraanstaande wetenschappers en diabetesbehandelaars en kent vertegenwoordigers vanuit de relevante beroepsgroepen en wetenschappelijke organisaties. Hoofdredacteur is dr. A.P. van Beek, als internist-endocrinoloog verbonden aan het UMCG.

Lid van de redactie zijn: dr. H.J. Aanstoot, kinderarts, Capelle a.d. IJssel dr. J.D. Banga, internist-vasculair geneeskundige, Ede dr. W. de Grauw, huisarts, Nijmegen dr. A. Kooy, internist-endocrinoloog, Hoogeveen.

 

De redactie wordt bijgestaan door experts en referenten uit het hele land. Onder hen: dr. B. Bravenboer, internist, Eindhoven dhr. P. Broens, diabetesverpleegkundige mw. prof. dr. E. Feskens, epidemioloog dr. A.A.M. Franken, internist, Zwolle dr. P. Netten, internist, ’s Hertogenbosch dr. B.O. Roep, immunoloog, LUMC Leiden dr. R.O. Schlingemann, oogarts, AMC Amsterdam dr. T. Veneman, internist-vascgnsk, Almelo

De oplage van het NTD is 10.000. Doelgroep zijn de medische professionals, die zich in Nederland bezig houden met onderzoek op het gebied van diabetes mellitus, en behandeling en begeleiding van mensen met diabetes. Hieronder vallen o.a. internisten, huisartsen, diabetesverpleegkundigen, cardiologen, geriaters. Het NTD verschijnt 4 maal per jaar. Hoofdredacteur: dr. A.P. van Beek, Groningen Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

Informatie Bohn Stafleu Van Loghum BV, Het Spoor 2,  3994 AK Houten Postbus 246, 3990 GA Houten tel: 030 – 63 83 838 fax: 030 – 63 83 839

L.U.: Nov 27, 2010

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close