Het LifeLines onderzoek

LifeLines is een langlopend bevolkingsonderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van chronische aandoeningen, met als doel te komen tot effectieve preventie- en behandelmethoden voor deze aandoeningen.

Mede door de vergrijzing van de bevolking zal het aantal chronische ziekten de komende decennia sterk stijgen. De samenleving heeft daarom behoefte aan een effectievere preventie en betere behandelingen. Daar is een wetenschappelijke doorbraak voor nodig: LifeLines.
Nederland heeft al veel databanken met biomedische gegevens. Allemaal van een beperkte omvang en gericht op het ontstaan en beloop van één of een klein aantal specifieke aandoeningen. Dat heeft al veel inzichten opgeleverd, maar er is nog steeds geen antwoord op de meest cruciale vraag: Waarom wordt de één gezond oud en krijgt de ander al op jonge leeftijd problemen met zijn gezondheid.

Uitgangspunt
Het wetenschappelijke uitgangspunt van LifeLines is dat het ontstaan van chronische aandoeningen als astma, diabetes of nierziekten een complex samenspel van factoren is. De invloed van de verschillende factoren en de manier waarop ze op elkaar inwerken, zijn alleen te begrijpen door de gezondheid van een grote groep mensen uit meerdere generaties langdurig te volgen. Hierdoor kan duidelijk worden waarom sommigen gezond ouder worden en anderen al vroeg ernstige belemmeringen krijgen.

Onderzoeksmethode
In het LifeLines-onderzoek worden personen uit drie generaties gedurende minimaal dertig jaar gevolgd op tal van levens- en gezondheidsaspecten. De deelnemers worden eens in de vijf jaar opgeroepen voor een onderzoek. In dit onderzoek krijgen zij uitgebreide vragenlijsten voorgelegd over ziekten, leefstijl, gezondheid, medicijngebruik, voedingsgewoonten en dergelijke. Daarnaast worden zaken gemeten als bloeddruk, gewicht, lengte, longfunctie, hartfunctie en bloed- en urinewaarden.

Unieke aanpak
LifeLines is de eerste studie die zoveel levensaspecten bij het onderzoek betrekt, van erfelijkheid en stijl van leven tot en met psychische en sociale factoren. Alleen zo’n brede aanpak kan diepgaand inzicht opleveren in het ontstaan en beloop van chronische ziekten. Dat kan resulteren in ‘voorspellers’ voor het ontstaan van ziekte en voor een gezonde levensloop. Aan de hand daarvan is straks meer te doen aan preventie en doelmatiger behandelen. Voor meer informatie, ga naar www.lifelines.net

L.U.: Nov 26,2010

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close