DEXCOMIn het UMCG wordt momenteel reeds een flink aantal patiënten met type 1 diabetes begeleid, die gebruik maken van een glucose sensor. Deze techniek wordt RT-CGM genoemd, ”real-time’ continue glucose monitoring’. Vooral onze patiënten, die hypoglycemieën niet goed voelen aankomen, blijken veel baat te hebben bij het gebruik van de sensor.
Zoals één van hen vertelt: “Ik heb weer een leven !  Met de sensor kan ik mijn hypo’s veel beter voorkomen, en heb ik nog geen enkele ernstige hypo gehad waardoor ik in coma raakte. ‘

Met behulp van de RT-CGM kunnen mensen met diabetes zelf met een sensor continu hun glucosewaarden in de gaten houden en sneller hun bloedsuiker bijstellen. Bij de RT-CGM techniek wordt een dunne sensor onderhuids geplaatst. Deze sensor meet regelmatig de glucose concentratie van het onderhuidse weefsel, en afhankelijk van de gebruikte sensor, wordt iedere minuut of iedere 5 minuten een nieuwe glucose meting weergegeven op een apparaatje (monitor), dat de patiënt bij zich draagt. Ook kan het apparaat alarmeren bij dalende glucose waarden, of wanneer de glucose waarde onder (of boven) een bepaald niveau komt.

Inmiddels is de vergoeding van sensoren in de basisverzekering opgenomen. De kosten zijn echter nog hoog, tussen de 4000 en 5000 Euro per jaar. De wijze van terugbetaling van de kosten hangt af van de afspraken die een ziekenhuis met de regionale zorgverzekeraar(s) maakt. De continue glucosemeter wordt echter alleen onder gecontroleerde omstandigheden vergoed voor mensen met type 1 diabetes die aan een aantal door de medische beroepsgroep -onder de vlag van de Nederlandse Diabetes Federatie- geformuleerde, specifieke criteria voldoen. Dat zijn o.a. patiënten met type 1 diabetes en:
* evidente hypo-unawareness
* langdurig onvoldoende glucose-regulatie
* die snel keto-acidotisch ontregelen (psychosociale factoren en therapieontrouw uitgesloten)
* gedocumenteerde onverklaarbare sterk wisselende glucosewaarden
* een belangrijke bijkomende aandoening (niet in staat reguliere bloedsuikermetingen, wel adequate zelfregulatie hebben)
* die beroepsmatig schade ondervinden door de wisselende bloedglucoses (vrachtwagen)chauffeurs, artsen, verpleegkundigen enz.)
* zwangerschapswens of zwangerschap.

Uit deze beschrijving mag het duidelijk zijn dat de beste resultaten kunnen worden behaald bij patiënten die al een insulinepomp gebruiken, en gewend zijn om via frequente zelfcontrole de bloedglucose spiegel en insuline dosering bij te regelen.

In het UMCG worden alle RT-CGM systemen gebruikt. De indicatie wordt door de internist-endocrinoloog gesteld. Voor 2011 hebben wij toestemming van de zorgverzekeraars om 72 patiënten met RT-CGM op continue basis te begeleiden. De beste resultaten worden behaald bij CONTINU gebruik van de apparatuur. Voor patiënten, die een weekje een goed inzicht willen hebben in hun glucose waarden, zijn andere oplossingen zoals de iPro (http://www.minimed.com/professionals/cgms/tutorial.html) beschikbaar. Afhankelijk of een patiënt al bv. een insulinepomp van Medtronic gebruikt, kan gekozen worden voor het Guardian systeem van deze firma, of voor het DexCom SEVEN PLUS Continue Glucose Monitor Systeem.

 

Sensor en transmitter van Medtronic

 

Daarnaast is er een landelijke richtlijn / protocol, waarin helder staat beschreven op welke wijze patiënten tijdens gebruik van de sensor moeten worden gevolgd. Dit protocol beschrijft zowel basismetingen, die moeten worden uitgevoerd voordat een patiënt met RT-CGM begint, en een serie vervolgmetingen, om het effect van RT-CGM bij de betreffende patiënt te kunnen vastleggen. Het is van belang dat medisch specialisten goed registreren welke resultaten zij met de sensoren behalen. We betalen ook met zijn allen via de premie voor de zorgverzekering mee aan deze dure meetmethode. Niet iedere patiënt vindt het gemakkelijk met de sensor omgaan, het is immers best belastend als je continu geattendeerd wordt op je glucose waarden. Alleen door goed onderzoek komen we verder, en kunnen we leren bij welke mensen met diabetes het beste effect van de sensor mag worden verwacht. Als met behulp van RT-CGM géén verbetering van glucoseregulatie wordt bereikt, of vermindering van ernstige hypo’s, dan kan de behandelend arts besluiten het gebruik van RT-CGM weer te beëindigen. Dit wordt tevoren met de patiënt besproken.

Er zijn veel positieve ervaringen met de glucose sensor, lees bijvoorbeeld het verhaal van Marit op www.sugarfriends.nl.

Patiënten van het Universitair Diabetes Centrum, die tot de doelgroep (zie boven) behoren en de RT-CGM techniek willen gebruiken, kunnen dit bij het eerstvolgende consult bespreken met hun behandelend specialist.

LU: 2011-04-02

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close