Formulieren

Verklaringen voor specifieke medicatie, dien deze worden voorgeschreven door een medisch specialist:
Artsenverklaring niet-geregistreerde medicatie
Artsenverklaring cholesterolverlagende middelen
Artsenverklaring GLP1-analogen
Artsenverklaring groeihormoon
Artsenverklaring teriparatide

Aanvraag I-131 behandeling hyperthyreoidie
Aanvraag I-131 behandeling schildkliercarcinoom

Formulieren voor DNA diagnostiek

Verklaring aangaande gebruik van cortison, voor bv. douane of behandelend arts:
Cortison gebruik waarschuwingsformulier NL
Cortison gebruik waarschuwingsformulier UK

Adviezen voor patiënten die langdurig behandeld worden met corticosteroiden (bijnierschorshormoontabletten)
U wordt behandeld met hydrocortison (of cortisonacetaat), omdat de functie van uw bijnierschors tijdelijk of definitief onvoldoende is. De bijnierschors is onder andere belangrijk voor de zouthuishouding, de suikerhuishouding, de bloeddruk, en genezingsprocessen.
U bent momenteel afhankelijk van uw hydrocortison, en u mag deze medicijnen dan ook nooit vergeten in te nemen.
Download HIER het formulier.

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close