Disclaimer

Dit is de website van de afdeling Endocrinologie van het UMCG.
Deze website is bedoeld voor onze huidige patiënten en voor personenen die verwezen zijn naar onze afdeling, maar ook voor huisartsen. Hier vindt U informatie over verschillende endocriene ziekten, maar ook over onze afdeling, polikliniek, en lopend wetenschappelijk onderzoek. De inhoudelijke informatie wordt beschikbaar gesteld in het kader van de WGBO, de wet die aangeeft dat artsen indien gevraagd verplicht zijn om hun conclusies en adviezen op papier aan een patiënt mee te geven ter naslag.
Bij vragen kunt u contact opnemen via de e-mail (zie onder), of met het secretariaat (050-3613962).

Wij moedigen de lezers aan om andere bronnen te raadplegen. De informatie die op deze website wordt aangeboden is bedoeld als aanvulling op adviezen die u ontvangt van uw arts, en is niet bedoeld ter vervanging van medische consultatie. Vragen die betrekking hebben op uw persoonlijke gezondheid moet u richten aan uw persoonlijke arts, huisarts dan wel specialist, of gezondheidsteam / diabetesteam. Aangezien de diagnose en behandeling verschilt van persoon tot persoon, dient u e.e.a. altijd bij uw huisarts of medicus te verifiëren voor de meest recente informatie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht ervaren door toegang of door onmogelijkheid van toegang tot deze website, en evenmin voor schade door toepassing van de gepresenteerde informatie. U kunt de inhoud van deze site voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden downloaden, maar op generlei wijze is zonder voorafgaande toestemming aanpassing of verdere vermenigvuldiging toegestaan. Op iedere pagina vindt U de datum van de laatste aanpassing.

Het plaatsen van deze informatie op andere websites mag alleen na toestemming en met bronvermelding. Ook op internet gelden de regels van copyright conform vigerende wetgeving.
Deze website is op basis van non-profit opgesteld, en wij behouden het recht om de inhoud van deze site te verwijderen, aan te passen of aan te vullen op ieder moment zonder voorafgaande melding. Alle medische gegevens zijn gebaseerd op internationale standaarden of richtlijnen, c.q. de vigerende mening in de medisch-wetenschappelijke literatuur.
Als onafhankelijke site zonder financiering van buitenaf verstrekken wij geen folders, buttons, speldjes, uittreksels voor scripties, recepten, voedingsadviezen etc. De site bevat geen advertenties.
Alle informatie die u ons verstrekt via ons e-mail adres wordt vertrouwelijk behandeld, conform de Nederlandse wet- en regelgeving.

Deze website is met zorg samengesteld door de Afdeling Endocrinologie van het UMCG, Universitair Medisch Centrum Groningen. De teksten zijn van de hand van prof. dr. B.H.R. Wolffenbuttel, tenzij anders vermeld op de betreffende pagina.

Adres: Afd. Endocrinologie
HPC AA31
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Tel 050-3613962 (secretariaat)
Fax 050-3619392
E-mail. m.oosterhof at umcg.nl

 

L.U.: Nov 27, 2010