Universitair diabetescentrum

 

Intern adres in het UMCG:
Gebouw, De Brug, begane grond (ingang 47 aan de Oostersingel, deze nieuwe locatie gaat open op 12 november 2018)

Het Universitair Diabetescentrum biedt aan patiënten met diabetes op multidisciplinaire wijze complete diabeteszorg. In het UMCG werken alle hulpverleners op één locatie samen; hier vindt u naast de internist en de diabetesverpleegkundige ook de diëtiste, de maatschappelijk werkster en de podotherapeut, en is ook oogheelkundig onderzoek mogelijk. Het voordeel hiervan voor u is dat u de zorgverleners van de diverse betrokken disciplines in één keer én op dezelfde plaats kunt zien en dat de zorg onderling beter op u is afgestemd. Gezien de gespecialiseerde functie van het UMCG zijn patiënten afkomstig uit heel Nederland. Het merendeel is echter woonachtig in één van de vier noordelijke provincies.

Het Diabetes Centrum werkt nauw samen met huisartsen, ziekenhuizen en andere organisaties in Noord Nederland voor verdere verbetering van de regionale diabeteszorg.
Verwijzing
In de regel worden patiënten verwezen door hun huisarts of specialist.
Voor afspraken met de internist of de diabetesverpleegkundige kunt u de assistente van de polikliniek dagelijks tussen 8.30 en 11.30 uur bereiken op telefoonnummer 050-3614697. Dit nummer kunt u ook bellen voor een afspraak met de diëtist of de podotherapeut. Het faxnummer van het Diabetescentrum is 050-3610950.
Welke vormen van begeleiding zijn er?
Het UMCG biedt een multidisciplinaire behandeling en begeleiding van mensen met diabetes, dat wil zeggen een begeleiding in alle aspecten van de diabetes, en waarbij meerdere hulpverleners zijn betrokken. Deze behandeling kent de volgende modules:

1. Als u relatief weinig complicaties heeft, ligt het accent van de begeleiding met name op de diabeteseducatie: wij leren u zelf omgaan met alle aspecten van diabetes. U wordt begeleid door de diabetesverpleegkundige en de internist. Andere hulpverleners zijn beschikbaar indien dat voor u gewenst is.

2. Als u veel complicaties heeft of problemen met de regulatie van uw diabetes, wordt de zorg gecoördineerd en uitgevoerd door de internist-endocrinoloog. Gemiddeld wordt u drie tot vier keer per jaar gezien door de internist, en één keer per jaar door de diabetesverpleegkundige. Bij specifieke problemen wordt u vaker gecontroleerd, of is er frequent contact via de telefoon of mail.

3. Voor specifieke categorieën patiënten zijn er speciale spreekuren, zoals voor vrouwen met diabetes die zwanger zijn of willen worden, en voor patiënten met een voetprobleem.

4. Als u voor het eerste wordt verwezen naar het diabetescentrum, dan wordt er een uitgebreide inventarisatie gemaakt van uw kennis en vaardigheden op het gebied van diabetes. Ook wordt een risicoprofiel opgesteld, en een behandelplan voor optimale behandeling van uw diabetes, om de kans op latere complicaties zo klein mogelijk te maken. In de eerste maanden ziet u de internist, de diabetesverpleegkundige en de diëtist een aantal keren. Zoveel mogelijk trachten wij voor u gecombineerde afspraken te maken, waarbij u op één dagdeel meerdere hulpverleners kunt zien.

5. Misschien ervaart u ondanks begeleiding door een internist, diabetesverpleegkundige en eventueel een diëtist problemen in het omgaan met uw diabetes, of bereikt u geen goede regulatie. Misschien heeft u moeite de adviezen te hanteren of het ‘chronisch ziek zijn’ te accepteren. Dit alles kan gevolgen hebben voor uw lichamelijke en geestelijke welbevinden en problemen geven in uw dagelijks functioneren. In het Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord in Haren kunt u hiervoor een speciaal behandelprogramma volgen. Zie hiervoor de link onderaan deze pagina.
Voor deze behandeling is een doorverwijzing van een internist of endocrinoloog is noodzakelijk. Wanneer u niet onder behandeling bent bij een internist of endocrinoloog kan uw huisarts u daarnaar verwijzen.

Voorbereiding
U kunt zich voorbereiden op het polikliniekbezoek door uw klachten en vragen van tevoren op te schrijven. Zo vergeet u niets. Verder is het goed de volgende zaken bij u te hebben:
– de verwijsbrief van de huisarts of specialist, tenzij deze al is verstuurd;
– uw afspraakbevestiging;
– een geldig legitimatiebewijs (eens per jaar vraagt het UMCG u om identificatie met een geldig paspoort, geldige identiteitskaart, geldig vreemdelingendocument of een geldig rijbewijs);
– het pasje van uw ziektekostenverzekering;
– uw UMCG-ziekenhuispasje (als u al eerder als patiënt in het ziekenhuis bent geweest);
– een overzicht van de medicijnen die u gebruikt.

Parkeren
Als u met de auto naar het ziekenhuis komt, volg dan de ANWB-wegwijzers naar Parkeergarage Noord: P-Noord. U bereikt P-Noord via de ingang aan de Antonius Deusinglaan. Deze parkeergarage ligt pál onder het Diabetescentrum. Patiënten en bezoekers kunnen betaald parkeren. In de parkeergarage P-Noord zijn de eerste twintig minuten gratis. Daarna wordt een oplopend tarief gehanteerd, afhankelijk van de tijd dat u geparkeerd staat. De tarieven vindt u op de betaalautomaat in de hal en bij de voetgangersuitgang van P-Noord. De parkeergarage is vierentwintig uur per dag geopend.

L.U.: Oct 28, 2018