Medewerkers diabetescentrum

Met wie krijgt u te maken:
medewerkers van de polikliniek Endocrinologie en het Diabetescentrum
Medisch secretaresse
Uw eerste contact op de polikliniek is met de secretaresse. Zij is de schakel tussen u en de andere medewerkers van de polikliniek. Zij maakt afspraken en verzorgt de administratie. Houdt u er rekening mee dat uw identificatie bewijs kan worden gevraagd?

Medisch specialist
De specialist (internist-endocrinoloog of algemeen internist) is eindverantwoordelijk voor de behandeling van volwassenen met endocriene aandoeningen en diabetes mellitus. Hij/zij bespreekt en coördineert alle medische en andere relevante aspecten van de zorg. De internist bespreekt de onderzoeksresultaten, stelt een behandeling voor en kan u doorverwijzen naar één van de andere disciplines. De verwijzing naar de internist gebeurt in de regel via de huisarts of door een andere specialist.

Diabetesverpleegkundige
De diabetesverpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de zorg rondom mensen met diabetes mellitus. De diabetesverpleegkundige werkt intensief samen met uw behandelend internist. Hij/zij geeft voorlichting, instructie, begeleiding en praktische hulp. De diabetesverpleegkundige begeleidt u om de diabetes in te passen in uw dagelijks leven en zelfstandig om te gaan met uw diabetes. Uw internist kan u doorverwijzen naar de diabetesverpleegkundige.

Diëtist
De diëtist geeft u een voedingsadvies afgestemd op uw leefomstandigheden, diabetesbehandeling en medicatie. Het voedingsadvies is de basis om een zo normaal mogelijk bloedglucose gehalte te bereiken. De diëtist legt u uit hoe verschillende voedingsmiddelen de bloedglucose waarden beïnvloeden. Zij kan u helpen om uw eigen doelen en wensen vorm te geven en een goede leefstijl na te streven. De internist of de diabetesverpleegkundige kan u doorverwijzen naar de diëtist.

Podotherapeut
De podotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van (dreigende) voetproblemen. Hij behandelt voetklachten, standsafwijkingen, nagelaandoeningen en huidaandoeningen, zoals voetzweren. Door tijdig ingrijpen van de podotherapeut wordt getracht voetklachten te verminderen en wondjes te voorkomen. De internist of de diabetesverpleegkundige kan u doorverwijzen naar de podotherapeut.

Fundusfoto
In de meeste gevallen is het mogelijk om op het diabetescentrum een foto van het netvlies (fundusfoto) te laten maken. Deze controle wordt gedaan om complicaties van het netvlies door diabetes mellitus in een vroegtijdig stadium op te sporen of uit te sluiten. Voor het onderzoek worden de pupillen verwijd met druppels, waardoor u enkele uren wat wazig kunt zien. Houdt u hierbij rekening met uw vervoer naar huis.

Labmedewerkers
Bij de poliklinische controles worden enkele bloed- en/of urine bepalingen uitgevoerd. Het HbA1c gehalte, cholesterol gehalte, de nierfunctie en de eiwitten in de urine worden gemeten. Er is een laboratorium aanwezig op het diabetescentrum waar het bloedprikken gebeurt.

Maatschappelijk werker
Diabetes is een belastende ziekte. Het is dan ook zeer begrijpelijk dat er psychosociale problemen kunnen ontstaan. Bij problemen die met uw diabetes samenhangen, kunt u een beroep doen op de maatschappelijk werker. Uw internist of diabetesverpleegkundige kan u doorverwijzen.

Psycholoog
Soms is het nodig om iemand te spreken over psychische problemen, of depressie. Aan het Diabetescentrum zijn meerdere psychologen verbonden, op wie u een beroep kunt doen. Ook hier kan uw internist of diabetesverpleegkundige voor een doorverwijzing zorgen.

Diabetes Vereniging Nederland (DVN)
De DVN behartigt de belangen van mensen met diabetes. De vereniging geeft een maandblad uit en organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten. U kunt lid worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Diabetes informatielijn, telefoon 033 463 05 66, of de website: www.dvn.nl. Ook hier vindt u uitgebreide informatie en links over diabetes mellitus.

L.U.: Jul 7, 2015

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close