Diabetes verpleegkundigen

Diabetesverpleegkundigen zijn verpleegkundigen die zich hebben gespecialiseerd in de zorg rondom de mens met diabetes. Zij geven voorlichting, instructie, begeleiding en praktische hulp aan mensen met diabetes mellitus.

De diabetesverpleegkundigen werken nauw samen met de andere hulpverleners in het diabetescentrum zoals de internisten, diëtisten en de podotherapeut. In deze folder wordt de functie van de diabetesverpleegkundige beschreven.

Wat kan de diabetesverpleegkundige voor u betekenen?
Diabetes Mellitus is een ziekte die inspanning kost en extra zorg vraagt om goed mee te kunnen leven. De diabetesverpleegkundige kan u begeleiden zodat u zelf zoveel mogelijk complicaties kunt voorkomen en een zo zelfstandig mogelijk leven kan leiden.

Wat zijn de taken van de diabetesverpleegkundige?
De diabetesverpleegkundige kan u informeren over:
· Diabetes mellitus
· De behandeling en het doel van de behandeling
· De werking van medicatie: tabletten of insuline
· Leefstijl en zelfzorg
· Sport, beweging, vakantie, uitgaan etc.
· Complicaties die kunnen optreden en de preventie hiervan.
· Diabetes en zwangerschap
· Diabetes en insulinepomptherapie
· Groepseducatie
· Nieuwe hulpmiddelen die op de markt verschijnen
(bijvoorbeeld insulinepennen, insulinepompjes, bloedglucosemeters)
· Verschillende behandeltrajecten in Beatrixoord (bijvoorbeeld voetmodule, diabetesrevalidatie)
· De patiëntenvereniging (DVN)

De diabetesverpleegkundige leert u:
· Uw bloedglucose te controleren met behulp van een bloedglucosemeter
· Insuline injecteren
· Omgaan met een insulinepomp (indien voor u van toepassing)

De diabetesverpleegkundige begeleidt u bij:
· Het zelf leren bijstellen van de hoeveelheid insuline (zelfregulatie)
· Het inspelen op situaties: hypo’s, hyper’s, vakantie, sport, uit eten gaan, ziekte etc.
· Het leren omgaan met diabetes mellitus, zowel voor u als uw naaste omgeving.
· Moeilijkheden die u ondervindt van uw diabetes

Hoe krijgt u een afspraak bij de diabetesverpleegkundige?
Wanneer u onder behandeling bent bij een internist in het UMCG, is het zinvol, ook een diabetesverpleegkundige te consulteren. Een afspraak kan, op één van de volgende manieren, tot stand komen:
· Verwijzing door uw internist
· Verwijzing door uw diëtist
· Op eigen initiatief (zie bereikbaarheid)

Bereikbaarheid
Telefonisch
De diabetesverpleegkundigen zijn telefonisch te bereiken:
Op maandag t/m vrijdag van 8.30-10.00 uur op telefoonnummer: 050-3613356.
Dit telefonisch spreekuur is bedoeld voor:
– Het doorgeven van dagcurves
– Het ontvangen van insulineadviezen
– Het stellen van vragen over uw diabetes(behandeling)
Buiten het telefonisch spreekuur, op werkdagen van 10.00-16.30 uur kunt u voor dringende zaken de dienstdoende diabetesverpleegkundige op laten roepen via het centrale telefoonnummer van het UMCG: 050-3616161
Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen, kunt u voor dringende zaken de dienstdoende internist-endocrinoloog laten oproepen via het centrale telefoonnummer van het UMCG: 050-3616161
Voor het maken of wijzigen van afspraken kunt u contact opnemen met de administratie, op werkdagen van 8.30-11.30 uur, op telefoonnummer: 050-3614697

Mail
Het mailadres van de diabetesverpleegkundigen is: dagcurve at int.umcg.nl. Graag vóór 10.00 uur mailen zodat er voldoende tijd is om met uw internist te overleggen indien nodig.

Fax
Het faxnummer van de diabetesverpleegkundigen is: 050-3618050
Graag vóór 10.00 uur faxen zodat er voldoende tijd is om met uw internist te overleggen indien nodig.

NB
Wanneer u contact opneemt via mail of fax vermeldt dan altijd:
– Uw naam
– Uw UMCG nummer
– Uw telefoonnummer
– De naam van uw diabetesverpleegkundige
– De naam van uw internist
– De gemeten bloedglucosewaarden
– De insulinesoort én de gespoten hoeveelheden

Bezoekadres Universitair Diabetes Centrum
Triadegebouw, ingang 23, 1e verdieping

L.U.: Nov 2, 2014