Diabetes revalidatie

Wat is diabetesrevalidatie, en wat zijn de resultaten van ons revalidatie programma?

Diabetes mellitus is een van de meest voorkomende chronische ziekten in Nederland en kan leiden tot ernstige complicaties, zoals blindheid, nierfalen en vaatlijden. Het is lang bekend dat een verhoogde bloedglucosewaarde sterk samenhangt met de kans op het ontwikkelen van complicaties. Om een optimale metabole controle te bereiken en daarmee de kans op complicaties te verkleinen is een dagelijkse en levenslange eigen inzet van iemand met diabetes onontbeerlijk. Het belangrijkste en grootste deel van de behandeling van diabetes bestaat uit zelfmanagement, hetgeen kennis, vaardigheden en discipline van de mens met diabetes vereist.
In de Zorgstandaard voor Goede Diabeteszorg, opgesteld door de Nederlandse Diabetes Federatie in opdracht van het Ministerie van VWS, wordt de optimale zorg aan patiënten met diabetes mellitus beschreven. Hierbij spelen drie belangrijke, zeer samenhangende, maar ook te onderscheiden processen een rol:
* medische behandeling en zorg
* educatie en het leren omgaan met diabetes, kortweg diabetesrevalidatie genoemd
* het proces, waarin de mens met diabetes zijn maatschappelijke positie ervaart, bevecht en verbetert

Zorg voor mensen met diabetes mellitus wordt in het UMCG uitgevoerd in 2 locaties:
* reguliere poliklinische diabeteszorg en topklinische zorg op verwijzing door huisartsen en specialisten van elders vindt plaats in de locatie UMCG-Hanzeplein.
* diabeteszorg in het kader van diabetesrevalidatie vindt plaats in de locatie UMCG-Beatrixoord.

Diabetesrevalidatie en educatie wordt gedefinieerd als het begeleiden van mensen met diabetes mellitus met als doel de door hen gewenste plek in de maatschappij en eigen leefomgeving te verwerven en te behouden. Hierbij zijn zowel curatieve als preventieve aspecten aan de orde. Subdoelen richten zich er op dat de mens met diabetes zijn aandoening kan hanteren, een gezonde leefstijl ontwikkelt en minder afhankelijk is van de zorgverlening. Vanzelfsprekend wordt optimale regulatie en interventie op risicofactoren nagestreefd om de langetermijn complicaties van diabetes zo veel mogelijk te bepreken, c.q. af te remmen.

Het Diabeteszorgteam van het UMCG biedt thans op locatie UMCG-Beatrixoord een breed georiënteerd Diabetesrevalidatie programma, gericht op mensen met diabetes en onvoldoende regulatie of acceptatie van de diabetes. Dit programma wordt in meerdere dagdelen gegeven, en de multidisciplinaire inzet van hulpverleners heeft tot uitstekende lange termijn resultaten geleid. Blijvende verbetering van de diabetesregulatie en sterke verbetering in alle facetten van ‘Health Related Quality of Life’ zijn hierdoor bereikt. De deelnemers aan dit educatie en revalidatie programma zijn afkomstig uit het UMCG, maar ook uit de adherente regio voor topreferente en topklinische zorg. Dit programma is door de Vereniging van Revalidatieartsen en de Nederlandse Diabetes Federatie als een onmisbare en kwalitatief hoogstaande schakel in de diabeteszorg beoordeeld.

Literatuur:
J.C. Keers, E.E. Blaauwwiekel, M. Hania, J. Bouma, S.M.H.J. Scholten-Jaegers, R. Sanderman and T.P. Links: Diabetes rehabilitation: development and first results of a Multidisciplinary Intensive Education Program for patients with prolonged self-management difficulties. Patient Education & Counseling 2004
J.C. Keers, T.P. Links, J. Bouma, R.O.B. Gans, J.C. ter Maaten, B.H.R. Wolffenbuttel, W.J. Sluiter, R. Sanderman. Do diabetologists recognise self-management problems in their patients? Diabetes Research & Clinical Practice 2004

Nieuwe ontwikkelingen
De diabetesrevalidatie dient echter verder te worden ontwikkeld door een beter aanbod van revalidatie-, educatie- en begeleidingsactiviteiten, die gericht zijn op de individuele zorgvraag van de mens met diabetes, conform de in de Zorgstandaard vastgelegde ontwikkeling. Het huidige revalidatieprogramma zal daartoe worden verdiept via specifieke, op de individuele zorgvraag gerichte vervolgmodules. Bovendien vindt uitbreiding plaats met een aantal specifieke revalidatie- en educatiemodules, die in beperkte vorm reeds plaatsvinden in de polikliniek. Deze omvatten diverse activiteiten uitgevoerd in de twee locaties van het Diabetescentrum van het UMCG, zowel Hanzeplein (in het centrum van Groningen, de hoofdvestiging van het UMCG) als de locatie Beatrixoord in Haren. Zij zijn gericht op het beantwoorden van een aantal zorgvragen van patiënten:
* patiënten die vanwege onvoldoende regulatie worden ingesteld op continue subcutane insuline infusie door middel van een insulinepompje (subcutaan of implanteerbaar)
* patiënten die problematische regulatie bemerken vanwege slecht beïnvloedbare obesitas
* patiënten met ‘hypoglycemia unawareness’
* patiënten met perifere neuro- en / of angiopathie, met hoog risico op dan wel een doorgemaakt voetulcus
* adolescenten met type 1 diabetes.
Door mensen met diabetes met deze zorgvragen adequaat te begeleiden treedt voor de individuele persoon een aanzienlijke gezondheidswinst op. Dit zal zich vertalen in betere lange termijn regulatie, minder complicaties, en betere kwaliteit van leven.

L.U.: Jul 7, 2015