Diabetes en zwangerschap

In november 2010 vond in het UMCG het symposium “Zwangerschapsdiabetes. Screening, behandeling en nazorg” plaats, georganiseerd door de afdelingen Interne Geneeskunde/Endocrinologie, en Obstetrie van het UMCG en het Martini ziekenhuis.

Overgewicht, type 2 diabetes en zwangerschapsdiabetes komen steeds vaker voor en vormen een toenemend probleem voor onze maatschappij en de gezondheidszorg. Het aantal patiënten met diabetes mellitus en zwangerschap, met name in de vorm van diabetes gravidarum, is inmiddels dusdanig groeiende, dat de organisatie van de zorg dient te worden aangepast. Het belang van gestructureerde samenwerking tussen de 1e, 2e en 3e lijn is daarbij essentieel.
De recente uitgave van de nieuwe landelijke richtlijn ‘Diabetes mellitus en zwangerschap’ door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie vormde mede de aanleiding tot de organisatie van dit symposium. De beide stad-Groningse ziekenhuizen hadden daarvoor de handen ineen geslagen. In samenwerking met vertegenwoordigers van de verloskundigen en huisartsen werd het programma samengesteld.
De richtlijn werd vertaald in een drietal zorgpaden, waarbij het streven is deze in de toekomst zoveel mogelijk uniform toe te passen in stad en regio. Zij worden hierbij gepubliceerd, zodat patiënten ook kunnen volgen dat zij volgens de richtlijn worden begeleid. Belangrijkste aanvulling is dat wij binnenkort een nuchtere glucose van 5.3 mmol/l als afkappunt willen gebruiken.

U vindt de zorgpaden HIER.

L.U.: Oct 1, 2015