Polikliniek

De polikliniek Endocrinologie en het Diabetescentrum zijn bereikbaar op de volgende wijzen:
telefonisch: (050) 361 46 97
via de fax: (050) 361 09 50
via de e-mail: ienp at umcg.nl (vervang at door @).