Onderwijs

De afdeling heeft een omvangrijke onderwijstaak. Het betreft hier onderwijs aan studenten van de Faculteit Medische Wetenschappen in de diverse studiejaren. Zoals voor vele klinische vakgroepen neemt het onderwijs aan co-assistenten, 5e jaars studenten die hun stage Interne Geneeskunde in het UMCG lopen, een belangrijke plaats in.

Doordat hormonen een rol spelen bij de handhaving dan wel verstoring van diverse lichaamsprocessen, en endocriene ziekten aanleiding kunnen geven tot diverse orgaanfunctiestoornissen, ondermeer van de ogen, het hart- en vaatstelsel, nieren, skelet en bewegingsapparaat, heeft de Endocrinoloog een duidelijke inbreng in een aantal onderwijsblokken.

Daarnaast vormt de Endocrinologie een belangrijk onderdeel van een aantal keuzeblokken in het 3e en 4e studiejaar en, in meer praktische zin, van het praktisch medisch onderwijs in de kliniek gedurende het 5e en 6e studiejaar. Bovenal wordt steeds getracht de student niet met allerlei details te confronteren, waarvan de betekenis aan de superspecialist is voorbehouden, maar te wijzen op algemene endocrinologische principes en de integratieve functies van hormonen, die voor vele vormen van de latere beroepsuitoefening belangrijk kunnen zijn.

L.U.: Oct 1, 2015