Role of immunology and advanced glycation end products

Promotie: Dhr. B. (Bart) Groen
Wanneer: 24 september 2014
Aanvang: 14:30
Promotors: prof. dr. T.P. Links, prof. dr. P.P. (Paul) van den Berg
Waar: Academiegebouw RUG
Faculteit: Medische Wetenschappen / UMCG

Zwangerschapscomplicaties bij diabetes door verstoorde afweer en stapeling van eiwitten

bartgroen-coverZwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2 lopen minder kans op kinderen met aangeboren afwijkingen als hun glucosespiegel voor en tijdens de zwangerschap goed gereguleerd blijft. Ze houden echter nog steeds een verhoogde kans op complicaties tijdens de zwangerschap. Dat suggereert dat ook andere factoren betrokken zijn. UMCG-onderzoeker Bart Groen toont aan dat bij zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2 niet alleen de glucosespiegel verstoord is, maar ook de afweerreactie en de stapeling van versuikerde eiwitten (AGE’s) in de huid afwijken ten opzichte van gezonde zwangere vrouwen. Hij pleit voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen, gericht op de afweer, om zwangerschapscomplicaties bij diabetes type 1 en 2 te voorkomen.

Aanpassing van de afweerreactie tijdens de zwangerschap is belangrijk voor een goede zwangerschapsuitkomst. Omdat het bekend is dat de afweerreactie bij patiënten met diabetes type 1 en type 2 voor de zwangerschap anders is dan bij gezonde personen, onderzocht Groen de aanpassingen van het afweersysteem aan de zwangerschap. Die bleken verstoord te zijn zowel bij vrouwen met type 1 als type 2 diabetes. Dit zou kunnen leiden tot specifieke zwangerschapscomplicaties, zoals herhaalde miskramen, zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte.

Ook versuikerde eiwitten (AGEs) kunnen tot ontsteking leiden en dus de afweer beïnvloeden. De stapeling van deze AGEs kan worden versneld door verhoogde bloedsuiker of oxidatieve stress. Het bleek dat bij vrouwen de stapeling van versuikerde eiwitten (AGE’s) in de huid toenam tijdens de zwangerschap. Echter, bij vrouwen met diabetes type 1 en 2 was de stapeling van AGEs tijdens het eerste en tweede trimester hoger dan bij gezonde zwangere vrouwen. Deze verhoging zou volgens Groen nadelige gevolgen kunnen hebben voor de innesteling en ontwikkeling van de placenta.

Bart Groen (1986) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek werd gefinancierd door de Junior Scientific Masterclass (JSM) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Jan Kornelis de Cock stichting. Hij voerde zijn onderzoek uit bij onderzoeksinstituut SHARE in het UMCG. Het onderzoek is onderdeel van onderzoeksprogramma Reproductive Origins of Adult Health and Disease. Na het afronden van zijn onderzoek is Groen gaan werken als gynaecoloog in opleiding in het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag.

Summary in English

Despite improved blood glucose level control before and during pregnancies complicated by type 1 (T1D) or type 2 (T2D) diabetes, the incidence of complications such as recurrent miscarriages, preeclampsia, and preterm birth, has still increased. This suggests that, in addition to high blood glucose levels, other factors are also involved. This thesis describes the possible roles of the immune system and Advanced Glycation End products (AGEs) in the development of adverse pregnancy outcomes in women with T1D or T2D. Both in rats with T1D, and women with T1D or T2D, the immune response was disturbed before and during pregnancy. Furthermore, placental and fetal weights were decreased in T1D rats as compared to healthy rats. This was due to an abnormal development of the placenta. This abnormal placentation appeared to be associated with the disturbed immune response, since in T1D rats increased numbers of specific immune cells were observed at the site at which the placenta was attached to the uterine wall, as compared to healthy rats. Not only did we find a disturbed immune response in pregnant women with T1D, also the accumulation of AGEs in the skin was increases in women with T1D during the first and second trimester of pregnancy, as compared to healthy pregnant women. Since a disturbed immune response and increased accumulation of AGEs can be harmful for mother and child, it is likely that they play a role in the development of pregnancy complications in women with T1D.