Verhuizing Diabetescentrum 12 november 2018

Het Universitair DiabetesCentrum gaat binnenkort verhuizen. Vanaf 12 november vindt u in ons gebouw De Brug, op de begane grond. De gemakkelijkste ingang is nr. 47 aan de Oostersingel, zie de foto en de plattegrond. U loopt door de draaideur naar binnen, en vindt ons direct aan de linkerkant. Een bushalte is vlak in de buurt op de Oostersingel, of aan de hoofdingang van het UMCG.

Mensen die met de auto komen, parkeren het simpelst in garage Noord, en nemen dan trap of lift aan de noordelijke kant van de garage om pal naast het Diabetescentrum uit te komen. Ook uitermate comfortabel voor toegang voor mensen, die van een rolstoel afhankelijk zijn.

U vindt in de nieuwe locatie alle faciliteiten die belangrijk zijn voor uw zorg, en die u ook gewend was in het oude Triadegebouw: diabetesverpleegkundigen, diëtisten, podotherapeut, internisten, bloedafnamepunt, fundusfotografie, en de wetenschappelijk onderzoekers……

Voorkomen van een Addisonse crisis

ScreenHunter_250 Jul. 04 16.19

In de afgelopen jaren bleek regelmatig dat mensen met een bijnierziekte verschillende instructies ontvingen van hun behandelaars hoe om te gaan met stress. Dit kan ernstige gevolgen hebben omdat het verwarring veroorzaakt en direct van invloed kan zijn op het welzijn van de patiënt en zijn naasten. Daarom is – onder de paraplu van het BijnierNET – in 2015 een nieuwe uniforme stressinstructie gemaakt, samen met diverse internist-endocrinologen, verpleegkundig specialisten en patiënten, voor die gevallen dat de patiënt thuis of onderweg niet goed wordt en er een bijniercrisis dreigt. Ook vanuit het UMCG is hieraan intensief meegewerkt. De nieuwe stressinstructie is verkrijgbaar via uw behandelend internist-endocrinoloog, maar kan ook gedownload worden via de website van Bijniernet.

 

Radioactief jodium en speekselklieren

ScreenHunter_247 Jul. 04 15.58

Effects of radioiodine treatment on salivary gland function in patients with differentiated thyroid carcinoma: a prospective study
Authors: Esther N. Klein Hesselink1, Adrienne H. Brouwers1, Johan R. de Jong1, Anouk N.A. van der Horst-Schrivers1, Rob P. Coppes1, Joop D. Lefrandt1, Piet L. Jager2, Arjan Vissink1 and Thera P. Links1
1 University of Groningen, University Medical Center Groningen, Netherlands;
2 Isala Hospital, Zwolle
For correspondence or reprints contact: Thera P. Links, University of Groningen, University Medical Center Groningen, Hanzeplein 1, P.O. Box 30.001, Groningen 9700 RB, Netherlands. E-mail: t.p.links@umcg.nl

Abstract
Introduction: Complaints of a dry mouth (xerostomia) and sialoadenitis are frequent side effects of radioiodine treatment in differentiated thyroid cancer (DTC) patients. However, detailed prospective data on alterations in salivary gland functioning after radioiodine treatment (131I) are scarce. Therefore, the primary aim of this study was to prospectively assess the effect of high-activity radioiodine treatment on stimulated whole saliva flow rate. Secondary aims were to study unstimulated whole and stimulated glandular (i.e., parotid and submandibular) saliva flow rate and composition alterations, development of xerostomia, characteristics of patients at risk for salivary gland dysfunction, and whether radioiodine uptake in salivary glands on diagnostic scans correlates to flow rate alterations.
Methods: In a multicenter prospective study, whole and glandular saliva were collected both before and five months after radioiodine treatment. Furthermore, patients completed the validated xerostomia inventory (XI). Alterations in salivary flow rate, composition and XI score were analyzed. Salivary gland radioiodine uptake on diagnostic scans was correlated with saliva flow rate changes after radioiodine treatment.
Results: Sixty-seven patients (mean age 48±17 years, 63% female, 84% underwent ablation therapy) completed both study visits. Stimulated whole saliva flow rate decreased after ablation therapy (from 0.92 [IQR 0.74-1.25] to 0.80 [0.58-1.18] ml/min, P = .003), as well as unstimulated whole- and stimulated glandular flow rates (p<.05). The concentration of salivary electrolytes was similar at both study visits, whereas the output of proteins, especially amylase (p<.05), was decreased. The subjective feeling of dry mouth increased (P = 0.001). Alterations in saliva flow rate were not associated with (semi)-quantitatively assessed radioiodine uptake in salivary glands on diagnostic scans. For the small cohort of patients undergoing repeat radioiodine therapy, we could not demonstrate alterations in salivary parameters.
Conclusion: We prospectively showed that salivary gland function is affected after high-activity radioiodine ablation therapy in patients with DTC. Therefore, more emphasis should be placed on salivary gland dysfunction during follow-up for DTC patients receiving high-activity radioiodine treatment.

Bron: http://jnm.snmjournals.org/content/early/2016/06/22/jnumed.115.169888.long

 

Expertisecentra gelieerd aan de afdeling Endocrinologie

NFUIn juni 2015 hebben 44 expertisecentra van het UMCG de erkenning ‘expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen’ gekregen van het ministerie van VWS. We belichten hier de centra waarvan de Endocrinologie afdeling het coördinatorschap vervult. In een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen worden ziektes behandeld die bij minder dan 1 op de 2000 patiënten voorkomen. Om voor landelijke erkenning in aanmerking te komen, moet het centrum voldoen aan Europese kwaliteitscriteria en aan de criteria van de stuurgroep weesgeneesmiddelen. De kwaliteitscriteria betreffen het leveren van excellente multidisciplinaire patiëntenzorg met volop aandacht voor zorgstandaarden, informatie en communicatie aan patiënten en transitie van zorg. Andere vereisten zijn het doen van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek, het borgen van continuïteit in de opleiding en overdracht van kennis en de samenwerking met patiëntenorganisaties en andere expertisecentra, evenals grensoverschrijdende gezondheidszorg.
De expertisecentra zijn opgenomen in Orphanet en de Adreswijzer Zeldzame Aandoeningen van de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU).

(meer…)

Schildklieraandoeningen en sport – een (on)mogelijke combinatie?

SON_header_smalOp maandagavond 30 november organiseerde de werkgroep Friesland van SON een informatiebijeenkomst in het Medisch Centrum Leeuwarden. Wij vonden het erg fijn dat wij deze avond inhoud mochten geven.
Titel van de avond was:  Schildklier en sport – een (on)mogelijke combinatie ?
Omdat de geluidskwaliteit van de video-opnames nogal wat nabewerking nodig maakt, plaatsen wij hier al vast de presentaties.
1. Behandeling van te snelle en te langzame schildklierwerking – inzichten anno 2015. Bruce HR Wolffenbuttel
2. Voeding bij sporten met een schildklieraandoening. Linda Swart-Busscher
3. Met een schildklieraandoening de marathon van Berlijn lopen: kan dat wel? Theo Vlaar

De presentaties zijn te bekijken via YouTube.
Volg de volgende links.
https://youtu.be/Zc_K5ikfDCc
https://youtu.be/DvDlTuaUTss
https://youtu.be/S3SDZONRzss

Binnenkort zullen we ook ondertiteling aan de video’s kunnen toevoegen…
 

Welkom op de website van de afdeling Endocrinologie van het UMCG. De afdeling Endocrinologie van het UMCG is het verwijscentrum en kenniscentrum in Noord-Nederland op het gebied van hormoonaandoeningen en stofwisselingsziekten. De endocrinoloog houdt zich bezig met de functie van hormonen in het lichaam en met ziekten die ontstaan door overproductie of juist het wegvallen van de productie van bepaalde hormonen, zoals diabetes. Ook behandelt de endocrinoloog patiënten met stofwisselingsziekten en met aandoeningen van organen waar hormonen worden aangemaakt. Organen die hormonen aanmaken zijn onder meer de schildklier, bijnier en de hypofyse.

Naast de directe zorg voor patiënten met hormoonaandoeningen en stofwisselingsziekten, richt de afdeling zich ook op wetenschappelijk onderzoek, onderwijs aan artsen en studenten en informatie-uitwisseling met patiënten-organisaties. Hierbij werken wij nauw samen met andere ziekenhuizen en specialisten in de regio.

Op deze website geven wij informatie over onze afdeling, en over veel voorkomende hormonale aandoeningen. U vindt ook ‘links’ naar nieuws op endocrien gebied.
LU: Jul 29, 2012