Kwaliteit van de diabeteszorg 2013-2014

Jaarlijks moeten wij een overzicht aanleveren van een aantal parameters gelinkt aan de diabeteszorg. De indicatorenset Diabetes bestaat uit twee delen en is door twee verschillende werkgroepen tot stand gekomen. Het deel Diabetes Volwassenen is ontwikkeld in 2006, terwijl de ontwikkeling van het deel Diabetes Kinderen in 2011 heeft plaatsgevonden. De volgende richtlijnen zijn gebruikt voor deze indicatorenset: Diabetische nefropathie (NIV, 2003), Diabetische Retinopathie (CBO, 1998), Diabetische voet (CBO, 1998) en Hart- en vaatziekten bij diabetes mellitus (CBO, 1998), Zorgstandaard Diabetes (NDF, 2007), Richtlijn voor de behandeling van kinderen en tieners met diabetes (NDF, 2003), Zorgstandaard Addendum Diabetes type 1, deel 2 Kinderen en Adolescenten (NDF, 2007).

Ieder jaar zijn wij weer getroffen door de beperktheid van deze indicatoren. Ze inventariseren voornamelijk of een bepaalde meting is gedaan. De resultaten geven op geen enkele wijze de kwaliteit aan.
(meer…)

Bijeenkomst schildklier UMCG 26 mei a.s.

In samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen organiseerde SON op 26 mei 2014 een voorlichtingsbijeenkomst in het ziekenhuis.
thyroid photoSpreker was endocrinoloog professor Wolffenbuttel. Onder andere puttend uit zijn eigen praktijk is hij uitgebreid ingegaan op hypothyreoidie, hyperthyreoïdie en struma.
Aan de hand van een aantal aspecten werden de klachten, verschijnselen en beste behandeling van deze meest voorkomende schildklieraandoeningen besproken.

U kunt de presentatie bekijken via deze link.

Photo by Internet Archive Book Images

Hormonale worstelingen – refereeravond voor huisartsen

De refereeravond Endocrinologie stond in 2012 (dinsdag 16 oktober 2012) in het teken van hormonale worstelingen. We zoomden daarbij in op drie in de huisartsenpraktijk veel voorkomende problemen en onderwerpen. 

Thera Links trapte af met de problematiek van een minder functionerende schildklier, inclusief de daarbij behorende klachten zoals moeheid, anti-TPO, struma, subklinische hypothyreoïdie en restklachten (moeheid, depressie) na gebruik van medicatie. Verschillende onderzoeks- en behandelmethoden passeerden de revue, waaronder:
– substitutie met schildklierhormoon
– behandeling bij subklinische hypothyreoïdie
– aanvullende therapeutische mogelijkheden bij restklachten, zoals cognitieve gedragstherapie en mindfullness.

Uw patiënt kan op internet een antwoord vinden voor veel ‘hormonale’ klachten. Patiënten komen soms met de meest bonte diagnoses binnen. Maar wat antwoordt u als uw patiënt u vraagt om uitputting van de nieren na te kijken? En wat zegt u tegen de patiënte die haar ‘hele hormoonstelsel’ eens wil laten nakijken? Bruce Wolffenbuttel nam u mee in de wereld van Dr. Google. Na afloop van zijn presentatie wist u hopelijk:
– de informatie over hormonale aandoeningen op internet naar waarde te schatten
– welke bronnen en ‘communities’ voor patiënten waardevol zijn
– bij welke klachten gerichte diagnostiek verstandig is
– alarmsymptomen van endocriene aandoeningen te herkennen.

Tot slot behandelde Marjan van den Berg opvliegers, hét karakteristieke symptoom van de overgangsjaren. Zij gaf antwoord op vragen als:
– Welke differentiaal-diagnose bestaat er bij de klacht opvliegers en hoe doet u hier onderzoek naar?
– Welke klachten van opvliegers zijn specifiek voor de post-menopauze en bij welke begeleidende klachten moet aanvullend onderzoek plaatsvinden?
– Wat is de plaats van oestrogeen substitutie bij klachten?
– Wat is het verschil tussen synthetische en natuurlijke oestrogenen? 

De eerstvolgende endocrinologie avond is 15 oktober 2013.

Glucosesensoren in UMCG

DEXCOMIn het UMCG wordt momenteel reeds een flink aantal patiënten met type 1 diabetes begeleid, die gebruik maken van een glucose sensor. Deze techniek wordt RT-CGM genoemd, ”real-time’ continue glucose monitoring’. Vooral onze patiënten, die hypoglycemieën niet goed voelen aankomen, blijken veel baat te hebben bij het gebruik van de sensor.
Zoals één van hen vertelt: “Ik heb weer een leven !  Met de sensor kan ik mijn hypo’s veel beter voorkomen, en heb ik nog geen enkele ernstige hypo gehad waardoor ik in coma raakte. ‘

(meer…)

Rapportage kwaliteit diabeteszorg UMCG in 2011

Diabeteszorg parameters

Het UMCG onderschrijft de uitgangspunten voor goede diabeteszorg, zoals die in de Zorgstandaard van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) zijn vastgelegd. Hierbij spelen drie belangrijke processen een rol:
1. Medische behandeling en zorg.
2. Educatie en het leren omgaan met diabetes, kortweg diabetesrevalidatie genoemd.
3. Het proces, waarin de mens met diabetes zijn maatschappelijke positie ervaart, bevecht en verbetert.

Hier rapporteren wij over onze benchmark parameters 2011.

 

Welkom op de website van de afdeling Endocrinologie van het UMCG. De afdeling Endocrinologie van het UMCG is het verwijscentrum en kenniscentrum in Noord-Nederland op het gebied van hormoonaandoeningen en stofwisselingsziekten. De endocrinoloog houdt zich bezig met de functie van hormonen in het lichaam en met ziekten die ontstaan door overproductie of juist het wegvallen van de productie van bepaalde hormonen, zoals diabetes. Ook behandelt de endocrinoloog patiënten met stofwisselingsziekten en met aandoeningen van organen waar hormonen worden aangemaakt. Organen die hormonen aanmaken zijn onder meer de schildklier, bijnier en de hypofyse.

Naast de directe zorg voor patiënten met hormoonaandoeningen en stofwisselingsziekten, richt de afdeling zich ook op wetenschappelijk onderzoek, onderwijs aan artsen en studenten en informatie-uitwisseling met patiënten-organisaties. Hierbij werken wij nauw samen met andere ziekenhuizen en specialisten in de regio.

Op deze website geven wij informatie over onze afdeling, en over veel voorkomende hormonale aandoeningen. U vindt ook ‘links’ naar nieuws op endocrien gebied.
LU: Jul 29, 2012

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close