Bijnierschors insufficiëntie

Een verminderde functie van de bijnierschors wordt ook wel bijnierschorsinsufficiëntie genoemd.

De bijnierschors maakt een aantal hormonen, waaronder cortisol, aldosteron, en een klein beetje mannelijke en vrouwelijke hormonen. De voornaamste functies van de bijnier zijn: ondersteuning van het afweersysteem, reguleren van diverse stofwisselingsprocessen, en het reguleren van zout- en waterhuishouding. De productie van cortisol wordt aangestuurd door het ACTH (adrenocorticotroop hormoon) van de hypofyse. De productie van aldosteron wordt geregeld via o.a. de nier, het zgn., renine-angiotensine-aldosteron systeem, en niet rechtstreeks door de hypofyse.

Ziekten van de bijnier
Een verminderde functie van de bijnierschors wordt ook wel bijnierschorsinsufficiëntie genoemd. Er zijn 2 vormen van bijnierschorsinsufficiëntie:
1. de vorm waarbij de bijnierschors zelf niet functioneert. Dit wordt een primaire bijnierschorsinsufficiëntie, of de ziekte van Addison, genoemd. Meestal is dit op basis van een auto-immuun ziekte, dat wil zeggen een aandoening, waarbij door ons eigen immuunsysteem de bijnierschors wordt uitgeschakeld of vernietigd. Vroeger werd deze aandoening vaak veroorzaakt door tuberculose.
De meest voorkomende symptomen van de ziekte van Addison ontstaan doordat de bijnierschors geen hormonen als cortisol en aldosteron meer produceert. Klachten zijn onder andere algehele moeheid en zwakte, bruine huidverkleuring, afvallen, zouthonger, en duizeligheid bij opstaan of lage bloeddruk.

2. de vorm waarbij de hypofyse onvoldoende de bijnier aanstuurt. Dit heet ‘secundaire bijnierschorsinsufficiëntie’. Dit is een veel minder ‘heftig’ ziektebeeld, dat ook minder ernstige klachten geeft. Normaliter geeft de hypofyse het hormoon ACTH af, dat de bijnier moet stimuleren om cortisol te maken. Wanneer door een ziekte of (goedaardig) gezwel de hypofyse functie is uitgevallen, wordt dit ACTH niet meer voldoende geproduceerd, en zal de bijnier onvoldoende cortisol maken. De productie van cortisol is dus sterk verminderd, echter de productie van aldosteron wordt op een andere wijze in het lichaam gereguleerd. Daarom treden klachten als lage bloeddruk veel minder vaak op, en is de typische bruine verkleuring van de ziekte van Addison afwezig.

L.U.: Oct 1, 2015