Epidemiology of metabolic health

snslagterEpidemiology of metabolic health
Lifestyle determinants and health-related quality of life
PhD ceremony: S.N. Slagter
When: January 11, 2017
Start: 12:45
Promotor: prof. dr. B.H.R. (Bruce) Wolffenbuttel
Where: Academy building RUG, open to the public.
Faculty: Medical Sciences / UMCG

 

Overweight and obesity often lead to the development of a disturbed glucose metabolism, increased blood pressure and a disturbed fat profile (too low values of the “good” HDL-cholesterol and high triglycerides values). This combination of metabolic complications is called the metabolic syndrome. It is associated with an increased risk of type 2 diabetes and cardiovascular diseases. Approximately one in four Europeans have the metabolic syndrome. Even though it is usually caused by obesity, a sub-group of obese people seem to be less susceptible to the metabolic health risks. They have an equally healthy metabolism as lean people. In the literature, this is referred to as metabolically healthy obese.

In ten large population studies from seven different European countries the occurrence of the metabolic syndrome and metabolically healthy obesity has been estimated. The metabolic syndrome is common in Europe and the Netherlands. However, in the Dutch LifeLines study still nearly 1 out of 4 obese women and 1 out of 10 obese men are metabolically healthy (depending on their age). From studies with LifeLines data only, it seems that smoking-, drinking-, eating- and exercise behaviours of these people is important. The level of tobacco use and drinking more than one alcoholic beverage per day was already related to the development of the metabolic syndrome. However, a ‘healthy’ dietary pattern and intensive vigorous physical activity increased in obese people the chance of metabolically healthy obesity. Actively changing lifestyle factors will reduce the number of people developing the metabolic syndrome, and consequently will reduce the incidence of type 2 diabetes and cardiovascular diseases. However, even before these more serious chronic conditions occur, obese subjects (without metabolic complications) had an impaired quality of life. Therefore, in the treatment of obesity it is advisable to take into account aspects relating to the quality of life.

 

Erfelijke stofwisselingsziekten

Erfelijke stofwisselingsziekten is een groep aangeboren aandoeningen waarbij er sprake is van een defect in een enzym, cofactor of transporter. Hierdoor ontstaat een stoornis in het koolhydraat-, vet- of eiwitmetabolisme, of in de synthese of afbraak van complexe moleculen. Er zijn momenteel ruim 800 erfelijke metabole ziekten beschreven, waarvan de meeste zeldzaam tot uiterst zeldzaam zijn. Er wordt echter geschat dat ten minste 1 op de 2500 levendgeborenen een stofwisselingsziekte heeft.
Voorheen waren erfelijke stofwisselingsziekten bij uitstek het terrein van de kinderarts en dit specialisme erkent dan ook het aandachtsgebied metabole ziekten. Door verbeterde zorg, uitbreiding van de diagnostische mogelijkheden en toegenomen bewustwording (‘awareness’) van erfelijke metabole aandoeningen, neemt het aantal volwassenen met een erfelijke stofwisselingsziekte sterk toe. Het zeldzame voorkomen en de specifieke problemen die zich op volwassen leeftijd voordoen maakt dat gespecialiseerde zorg voor hen belangrijk is. De zorg voor volwassenen heeft zijn eigen specifieke uitdagingen, zoals de zorg voor patiënten met een erfelijke stofwisselingsziekte tijdens de zwangerschap. Langdurig vasten, bijvoorbeeld rond een chirurgische ingreep, kan leiden tot levensbedreigende metabole ontregeling, vooral wanneer de nodige voorzorgsmaatregelen niet zijn genomen.

Het aantal patiënten met aangeboren afwijkingen van de stofwisseling dat wordt verwezen naar onze polikliniek, neemt gestaag toe. Sommige van deze patiënten worden doorverwezen door Kindergeneeskunde vanwege het feit dat ze de volwassenheid hebben bereikt, maar anderen zijn doorverwezen door hun huisarts en de regionale ziekenhuizen.

De meest voorkomende diagnoses bij de patiënten die we in onze polikliniek begeleiden, zijn: mitochondriale ademhalingsketen aandoeningen, galactosemie, vitamine B12 tekort en aanverwante stoornissen, glycogeen stapeling, fenylketonurie, en stoornissen van de vetzuurstofwisseling zoals MCADD. In het UMCG wordt nauw samengewerkt met de pediatrische afdeling ‘metabole ziekten’.

In Nederland en België wordt door de diverse (academische) afdelingen nauw samengewerkt. U vindt hierover informatie op de website www.investof.nl, die wordt bijgehouden door de collega’s van het AMC (dr. Linthorst). Nog meer informatieover stofwisselingsziekten vindt u in dit artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: https://www.ntvg.nl/artikelen/volwassenen-met-een-erfelijke-stofwisselingsziekte/icmje

En natuurlijk op goede en informatieve websites als:
VKS: www.stofwisselingsziekten.nl,
mitochondriale aandoeningen: www.mitoinfo.nl
Radboud Center for Mitochondrial Medicine: www.rcmm.info

Lipids and apolipoproteins in cardiovascular disease

Lipids and apolipoproteins in cardiovascular disease
PhD ceremony: P.J.W.H. Kappelle, MSc
When: December 14, 2016
Start: 09:00
Where: Academy building RUG
Faculty: Medical Sciences / UMCG
Promotor: prof. dr. B.H.R. (Bruce) Wolffenbuttel

 

The first part of this thesis describes the role of cholesterol particles and associated proteins, and their role in the development of cardiovascular disease. There seems to be an advantage in determining the balance between good and bad cholesterol, as compared to the separate measures when attempting to predict the development of cardiovascular disease. Certain genes that have an influence on proteins transporting cholesterol from one particle to the other, do not seem to have an effect on the predictive value of these measures. The inhibition of this protein does increase the level of the good cholesterol, but this does not seem to result in any survival benefit.

The second part of this thesis describes the effect of cholesterol lowering agents on different cholesterol particles and associated proteins. Cholesterol lowering agents seem to affect the number of particles less than their cholesterol content. This could lead to a lack of intensive cholesterol treatment when only the cholesterol concentration is considered.

For more information: http://www.rug.nl/research/portal/en/publications/lipids-and-apolipoproteins-in-cardiovascular-disease(431d2a57-3e66-4136-bfff-0198e09914d7).html

 

Thyroid cancer treatment

Thyroid cancer treatment
Long-term effects and new developments
PhD ceremony: Ms E.N. (Esther) Klein Hesselink
When: October 12, 2016
Start: 16:15
Promotor: prof. dr. T.P. Links
Where: Academy building RUG
Faculty: Medical Sciences / UMCG

Thyroid cancer is increasingly common. This is especially the case for differentiated thyroid cancer (DTC), which has a favorable prognosis. Treatment consists of surgical removal of the thyroid gland, radioiodine treatment, and life-long administration of relatively high doses of thyroid hormone. This treatment is effective, but also rather aggressive since it can result in the occurrence of both short- and long-term adverse effects. There used to be little attention for this issue, as cancer-related outcome was less favorable. Nowadays, we see a lot of DTC patients with small tumors who have a near-normal life expectancy. For these patients long-term adverse effects of treatment are very important since they can negatively impact quality of life.

In this thesis we therefore studied the occurrence of long-term effects of DTC treatment. We found that atrial fibrillation (a cardiac rhythm disturbance) and mortality due to cardiovascular diseases are more common in DTC patients as compared to the general population. Furthermore, we found that a part of patients have salivary glands dysfunction following radioiodine treatment. Fortunately, the adverse effects of treatment on bone marrow function were limited.

Furthermore, there is a small group of thyroid cancer patients with more aggressive disease. For these patients, cure is often not achievable. Therefore, we studied the efficacy and toxicity of tyrosine kinase inhibitors (a new class of drugs) that have been studied in these patients. In addition, we studied the hereditary material of several thyroid cancers in an attempt to understand more of thyroid cancer pathogenesis.

For more information: http://www.rug.nl/research/portal/en/publications/thyroid-cancer-treatment(c182a5fa-f154-459e-ad70-1c137df8c142).html

 

Voorkomen van een Addisonse crisis

ScreenHunter_250 Jul. 04 16.19

In de afgelopen jaren bleek regelmatig dat mensen met een bijnierziekte verschillende instructies ontvingen van hun behandelaars hoe om te gaan met stress. Dit kan ernstige gevolgen hebben omdat het verwarring veroorzaakt en direct van invloed kan zijn op het welzijn van de patiënt en zijn naasten. Daarom is – onder de paraplu van het BijnierNET – in 2015 een nieuwe uniforme stressinstructie gemaakt, samen met diverse internist-endocrinologen, verpleegkundig specialisten en patiënten, voor die gevallen dat de patiënt thuis of onderweg niet goed wordt en er een bijniercrisis dreigt. Ook vanuit het UMCG is hieraan intensief meegewerkt. De nieuwe stressinstructie is verkrijgbaar via uw behandelend internist-endocrinoloog, maar kan ook gedownload worden via de website van Bijniernet.

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close