Expertisecentra gelieerd aan de afdeling Endocrinologie

NFUIn juni 2015 hebben 44 expertisecentra van het UMCG de erkenning ‘expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen’ gekregen van het ministerie van VWS. We belichten hier de centra waarvan de Endocrinologie afdeling het coördinatorschap vervult. In een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen worden ziektes behandeld die bij minder dan 1 op de 2000 patiënten voorkomen. Om voor landelijke erkenning in aanmerking te komen, moet het centrum voldoen aan Europese kwaliteitscriteria en aan de criteria van de stuurgroep weesgeneesmiddelen. De kwaliteitscriteria betreffen het leveren van excellente multidisciplinaire patiëntenzorg met volop aandacht voor zorgstandaarden, informatie en communicatie aan patiënten en transitie van zorg. Andere vereisten zijn het doen van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek, het borgen van continuïteit in de opleiding en overdracht van kennis en de samenwerking met patiëntenorganisaties en andere expertisecentra, evenals grensoverschrijdende gezondheidszorg.
De expertisecentra zijn opgenomen in Orphanet en de Adreswijzer Zeldzame Aandoeningen van de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU).

(meer…)

Informatiebrief Thyrax Duotab

thyrax

Groningen 02 februari 2016

Informatie voor patiënten die behandeld worden met Thyrax

Geachte heer/mevrouw,

Zoals recent duidelijk is geworden zal er gedurende een groot deel van 2016 een tekort aan Thyrax Duotab (merknaam van levothyroxine) zijn. Aspen Pharma Limited, de firma die Thyrax Duotab produceert, laat weten dat ze door verhuizing naar een nieuwe productielocatie dit medicijn tijdelijk niet kan maken. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat u over moet stappen op levothyroxine van een andere fabrikant.

Praktisch betekent dat voor u dat u van uw apotheek schildklierhormoon krijgt van een andere fabrikant, op het moment dat de voorraad Thyrax Duotab op is. U heeft hiervoor geen nieuw recept nodig. Opgemerkt moet worden dat in de preparaten van de andere fabrikanten dezelfde werkzame stof zit. Omdat de schildklierhormoon tabletten wel mogelijk een kleine variatie kunnen hebben in sterkte, is het wel raadzaam om de bloedwaarden te controleren om te kijken of er een kleine dosisaanpassing noodzakelijk is bij u.
Als u binnen 3 maanden een afspraak hebt bij uw Endocrinoloog, kan dit gewoon plaatsvinden in het UMCG. Als deze controle afspraak langer duurt of u krijgt klachten dan willen wij u vragen om een TSH en T4 te laten controleren via uw huisarts, en de assistent van de huisarts te vragen om deze uitslag te faxen naar 050-3610950. Na het overgaan op een ander preparaat is meestal het pas na minimaal 6 weken zinvol om de bloedwaarden te controleren.
Wilt u aan ons secretariaat doorgeven dat u bloed hebt geprikt? U krijgt bericht van ons als de dosering van de nieuwe medicijnen moeten worden aangepast. Mocht u klachten hebben, die u wilt bespreken dan kunt via de poli een belafspraak maken met uw eigen endocrinoloog nadat u bloed hebt geprikt.
De huisarts krijgt een kopie van deze brief.

Met vriendelijke groet

Internisten afdeling endocrinologie UMCG.

 

Schildklieraandoeningen en sport – een (on)mogelijke combinatie?

SON_header_smalOp maandagavond 30 november organiseerde de werkgroep Friesland van SON een informatiebijeenkomst in het Medisch Centrum Leeuwarden. Wij vonden het erg fijn dat wij deze avond inhoud mochten geven.
Titel van de avond was:  Schildklier en sport – een (on)mogelijke combinatie ?
Omdat de geluidskwaliteit van de video-opnames nogal wat nabewerking nodig maakt, plaatsen wij hier al vast de presentaties.
1. Behandeling van te snelle en te langzame schildklierwerking – inzichten anno 2015. Bruce HR Wolffenbuttel
2. Voeding bij sporten met een schildklieraandoening. Linda Swart-Busscher
3. Met een schildklieraandoening de marathon van Berlijn lopen: kan dat wel? Theo Vlaar

De presentaties zijn te bekijken via YouTube.
Volg de volgende links.
https://youtu.be/Zc_K5ikfDCc
https://youtu.be/DvDlTuaUTss
https://youtu.be/S3SDZONRzss

Binnenkort zullen we ook ondertiteling aan de video’s kunnen toevoegen…
 

UPDATE – Regionale Refereeravond Endocrinologie voor huisartsen – 27 oktober 2015

Vitamine B12 deficiëntie ‘centraal’

vitamine b12 photoDatum: dinsdag 27 oktober 2015

Mw. Jansen -50 jaar- meldt zich met moeheid en spierklachten. U prikt een rijtje lab waaronder vit B12. De uitslag is net binnen de grenzen: 141. Wat nu? Doet u aanvullend onderzoek? Zo ja wat, wat kost het en hoe interpreteert u de uitslag? Vraagt u specifiek naar vit B12 gerelateerde klachten en wat vraagt u dan? Uw volgende patiënt is Mevr. Klaassens die meldt dat ze eerder haar vit. B12 injectie wil hebben, ze voelt zich na vier weken alweer moe worden. ……
De prevalentie van vitamine B12 deficiëntie is hoger dan we vaak denken en de diagnostiek complexer. Vandaar dat het centraal staat in deze refereeravond.

Doel
Na deze refereeravond zal u soortgelijke consulten als hierboven vermeld anders ervaren.
U gaat naar huis met een beter inzicht over de anamnese, lichamelijk onderzoek, laboratorium diagnostiek, en hoe je het effect van een behandeling kunt volgen. De communicatie met uw patiënt omtrent dit thema gaat soepeler, want u weet van de hoed en de rand; wanneer te prikken, te starten en ook wanneer te verwijzen !

Programma
19.00 Ontvangst en registratie
19.30 Opening
Vivian van Vliet, huisarts
19.40 De B12 stofwisseling zo simpel mogelijk uitgelegd.
Rebecca Heiner (werd vervangen door Helma de Jongh, klinisch chemicus)
20.10 VitB12 gebrek in de endocrinologische praktijk.
Bruce Wolffenbuttel (werd vervangen door Melanie vd Klauw)
U vindt de presentatie HIER.
20.50 Pauze
21.05 Klinische ervaringen met diagnostiek en behandeling van vitB12 deficiëntie.
Hajo Auwerda, internist / Clara Plattel, B12 research groep
21.50 Samenvatting leerpunten.
Vivian van Vliet, huisarts

Inleiders/ voorzitter/voorbereidingscommissie:
Dr. J.J.A. Auwerda, internist, MC Zuiderzee, Lelystad
Mw. dr. H. de Jongh, M.R. Heiner, klinisch chemicus, UMCG
Mw. J. Hummel, senior consulent, Wenckebach Instituut UMCG
Mw. C. Plattel, projectleider – coördinator B12-Deficiency Research Group, Rotterdam
Mw. drs. V. van Vliet, huisarts, Groningen
Mw. dr. M.M. van der Klauw, Prof. dr. B.H.R. Wolffenbuttel, internist-endocrinoloog, UMCG

Photo by mathias_poujol_rost

Kwaliteit van de diabeteszorg 2013-2014

Jaarlijks moeten wij een overzicht aanleveren van een aantal parameters gelinkt aan de diabeteszorg. De indicatorenset Diabetes bestaat uit twee delen en is door twee verschillende werkgroepen tot stand gekomen. Het deel Diabetes Volwassenen is ontwikkeld in 2006, terwijl de ontwikkeling van het deel Diabetes Kinderen in 2011 heeft plaatsgevonden. De volgende richtlijnen zijn gebruikt voor deze indicatorenset: Diabetische nefropathie (NIV, 2003), Diabetische Retinopathie (CBO, 1998), Diabetische voet (CBO, 1998) en Hart- en vaatziekten bij diabetes mellitus (CBO, 1998), Zorgstandaard Diabetes (NDF, 2007), Richtlijn voor de behandeling van kinderen en tieners met diabetes (NDF, 2003), Zorgstandaard Addendum Diabetes type 1, deel 2 Kinderen en Adolescenten (NDF, 2007).

Ieder jaar zijn wij weer getroffen door de beperktheid van deze indicatoren. Ze inventariseren voornamelijk of een bepaalde meting is gedaan. De resultaten geven op geen enkele wijze de kwaliteit aan.
(meer…)

Promotie Margriet Sattler

margrietsattlerOp 27 mei jl is drs. G.A. (Margriet) Sattler gepromoveerd op het proefschrift: “The long-term side effects of postoperative radiation therapy in pituitary adenoma patients”

Voor meer gedetailleerde informatie, zie http://www.rug.nl/news-and-events/events/phd-ceremonies/?hfId=118185

Samenvatting van haar proefschrift / summary of her thesis:

“External beam radiation therapy radiation therapy in pituitary adenoma results in excellent local tumour control rates and improvements in excessive hormonal secretion. However, the safety of postoperative radiation therapy has been questioned in particular because of concerns related to possible long-term radiation-induced side effects, although serious late complications of radiation therapy are uncommon in pituitary adenoma patients. However, these concerns are often used to delay or reject radiation therapy.

The main aim of this thesis was to assess and compare several long-term side effects of conventional radiation therapy (i.e. incidence of second tumours, stroke, mortality, and radiological brain abnormalities, effects on cognition, and sexual function as aspect of quality of life) in pituitary adenoma patients treated with surgery and postoperative radiation therapy versus surgery alone and with a population without pituitary adenoma disease (i.e. the reference population).

None of our observational studies shows significant differences in long-term side-effects between pituitary adenoma patients treated with radiation therapy and surgery alone. However, the decision to treat with postoperative radiation therapy is based on a careful assessment of the balance of benefits and risks in the individual pituitary adenoma patient. The risk of serious radiation-induced long-term side effects is low with the radiation therapy techniques applied in the last decades and is expected to be lower with modern and more advanced radiation therapy techniques. Therefore, in most pituitary adenoma patients with otherwise uncontrolled disease, the benefits of postoperative radiation therapy outweighs the absolute small risk of serious side-effects.”

 

Role of immunology and advanced glycation endproducts – promotie Bart Groen

Role of immunology and advanced glycation end products

Promotie: Dhr. B. (Bart) Groen
Wanneer: 24 september 2014
Aanvang: 14:30
Promotors: prof. dr. T.P. Links, prof. dr. P.P. (Paul) van den Berg
Waar: Academiegebouw RUG
Faculteit: Medische Wetenschappen / UMCG

Zwangerschapscomplicaties bij diabetes door verstoorde afweer en stapeling van eiwitten

bartgroen-coverZwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2 lopen minder kans op kinderen met aangeboren afwijkingen als hun glucosespiegel voor en tijdens de zwangerschap goed gereguleerd blijft. Ze houden echter nog steeds een verhoogde kans op complicaties tijdens de zwangerschap. Dat suggereert dat ook andere factoren betrokken zijn. UMCG-onderzoeker Bart Groen toont aan dat bij zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2 niet alleen de glucosespiegel verstoord is, maar ook de afweerreactie en de stapeling van versuikerde eiwitten (AGE’s) in de huid afwijken ten opzichte van gezonde zwangere vrouwen. Hij pleit voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen, gericht op de afweer, om zwangerschapscomplicaties bij diabetes type 1 en 2 te voorkomen. (meer…)

Role of circulating vascular progenitor cells in the development of macrovascular disease in diabetes

arkOn October 2, 2013, Joris van Ark, defended his thesis titled:

Role of circulating vascular progenitor cells in the development of macrovascular disease in diabetes.

Promotores were Prof. dr. J.L. Hillebrand and Prof. dr. B.H.R. Wolffenbuttel.

Joris  studied the role of vascular progenitor cells in diabetes. Cardiovascular diseases are the number one cause of death in industrialised countries. Macrovascular disease (MVD) contributes to this to a considerable extent. Type 2 diabetes is associated with a 2- to 4-fold increase in rates of MVD. The underlying causes of the accelerated progression of MVD in diabetes are incompletely understood. Therefore, new insights into the mechanisms behind the development of MVD are essential to develop effective therapies for the prevention and treatment of MVD in patients with diabetes. Circulating vascular progenitor cells (VPCs) contribute to the health and maintenance of blood vessels. Different types of VPCs are described which have different effects on the development of MVD. Endothelial progenitor cells (EPCs) and circulating angiogenic cells (CACs) inhibit the progression of MVD. On the other hand, smooth muscle progenitor cells (SMPCs) are able to stimulate the progression of MVD. In this thesis we investigated the role of circulating VPCs in the development of MVD in patients with type 2 diabetes. We demonstrate that the number of protective EPCs and CACs is decreased in the blood of diabetic patients. In contrast, the number of damaging SMPCs is slightly increased in these patients. Therefore, the balance between protective and damaging VPCs is disturbed in favour of the latter. This may contribute to the accelerated development of MVD in patients with diabetes. This makes VPCs a potential therapeutic target to inhibit the progression and prevent the complications of MVD in patients with type 2 diabetes.

Obesity and female infertility – promotie Walter Kuchenbecker

February 27, 2013, was the day of the thesis defense by dr. Walter K.H. Kuchenbecker. Title of his thesis was Obesity and female infertility.  Promotores were prof. J.A. Land and prof. B.H.R. Wolffenbuttel, co-promotores were dr. A. Hoek and dr. H. Groen .

kuch01kuch02

Obesity in women is associated with an increase in infertility and more pregnancy complications. The cost per live birth after fertility treatment is almost two-fold higher in women with obesity compared to women of normal weight.

Obesity related infertility and pregnancy complications are determined by body fat distribution. Accumulation of fat around the abdomen and especially accumulation of intra-abdominal fat are a risk factor for infertility and pregnancy complications. Ultrasound measurement of intra-abdominal fat is a reliable, cheap and accessible tool to study the effects of intra-abdominal fat on female reproduction. The measurement of serum adipokines, the secretory products of adipose tissue, does not adequately reflect body fat distribution parameters. Weight loss in obese and infertile women is associated with more spontaneous pregnancies and a decrease in pregnancy complications. In anovulatory women with polycystic ovary syndrome, loss of intra-abdominal fat is associated with resumption of ovulation. In structured lifestyle programmes many women who are obese and infertile show poor compliance and experience difficulty in losing weight, leading to high drop-out rates. Future studies should aim to identify risk factors for drop-out and design individualised lifestyle programmes in order to limit drop¬-out. Weight loss medication and bariatric surgery may be considered in women with severe obesity and infertility in order to achieve sufficient weight loss and limit the serious obesity related pregnancy complications. In view of the serious obesity related pregnancy complications, women with a BMI > 35 kg/m2 should not be offered fertility treatment.

Bijeenkomst schildklier UMCG 26 mei a.s.

In samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen organiseerde SON op 26 mei 2014 een voorlichtingsbijeenkomst in het ziekenhuis.
thyroid photoSpreker was endocrinoloog professor Wolffenbuttel. Onder andere puttend uit zijn eigen praktijk is hij uitgebreid ingegaan op hypothyreoidie, hyperthyreoïdie en struma.
Aan de hand van een aantal aspecten werden de klachten, verschijnselen en beste behandeling van deze meest voorkomende schildklieraandoeningen besproken.

U kunt de presentatie bekijken via deze link.

Photo by Internet Archive Book Images

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close